NetCrunch Infrastructure | Analiza ruchu sieciowego
Background NetCrunch Logo

NetCrunch for Network Infrastructure

net

Monitoruj i mapuj swoją infrastrukturę sieciową za pomocą SNMP niezależnie od rozwiązań poszczególnych dostawców. Łatwe śledzenie przepustowości i ruchu przez przepływy (obsługiwane są Netflow, NBAR, sFlow i wiele innych protokółów przepływu).

Watch quick product overview and see if the product is for you

Wypróbuj

Moduły Składowe

NetCrunch jest zintegrowaną platformą zbudowaną na zasadzie modułowości. Wszystkie elementy działają ze sobą i mogą zostać włączone lub dodane w dowolnym momencie. Możesz dodać więcej węzłów/interfejsów lub inny moduł, gdy jest to potrzebne lub gdy twój budżet jest na to gotowy.

 • NetCrunch Platform

  • Atlas - elastyczna baza danych sieci
  • Widoki niestandardowe, pulpity nawigacyjne i najlepsze listy
  • Zależności monitorowania
  • Inteligentne mapy graficzne
  • GrafCrunch własna wersja projektu Grafana
  • Widok alertów oczekujących/trwających
  • Eskalacja alertów
  • 35+ akcji alertowych, w tym zdalne wykonanie skryptów
  • Korelacja alertów
  • Konsole stacjonarna, internetowa i mobilna

  950 USD Dowiedz się więcej

 • SNMP & Core Monitoring

  • 70+ Usług sieciowych
  • Monitorowanie niestandardowych usług sieciowych
  • Obsługa SNMP v1, v2c i pełna obsługa v3
  • 8600+ wstępnie skompilowanych MIB-ów ze źródłami
  • 500+ obsługiwanych dostawców
  • 60+ Pakietów monitorowania SNMP
  • Konfigurowalne widoki SNMP urządzenia
  • Monitorowanie przłączników i mapowanie portów
  • Monitorowanie drukarek
  • Kompilator modułów MIB
  • Monitor Cisco IPSLA
  • Pułapki i powiadomienia SNMP

  Dowiedz się więcej

 • Logs, Servers, Virtualization, and Application Monitoring

  • Monitorowanie serwerów monitorami wydajności dla Windows, Linux, Mac OS X, BSD, FreeBSD, Solaris
  • Czujniki SQL (Oracle, SQL Server, MySQL, MariaDB, ODBC)
  • Monitorowanie dzienników (Windows, Apache, Log4J, logi tekstowe w niestandardowym formacie)
  • Serwer Syslog
  • Monitorowanie VMware ESXi oraz Hyper-V
  • Czujniki IPMI (dla Dell, HP, IBM i ogólnych)
  • Monitorowanie Web/Cloud
  • Czujniki internetowe oraz HTTP/S
  • Ponad 250 typów monitorów, w tym protokołów, pakiety monitorowania oraz zaawansowane czujniki
  • Pakiety monitorowania dla popularnych aplikacji (Exchange, SQL, i inne)
  • 10 czujników WMI

  650 USD Dowiedz się więcej

 • Hardware and Software Inventory for Windows

  • Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania
  • Monitor wydajności systemu Windows
  • Monitor dziennika zdarzeń systemu Windows
  • Pakiety monitorowania dla popularnych aplikacji Windows (Exchange, SQL, Antivirus)
  • 10 Czujników WMI

  650 USD Dowiedz się więcej

 • Layer 2 Visualization

  • Mapowanie topologii warstwy 2
  • Automatyczna mapa routingu
  • Monitorowanie ruchu na przełącznikach
  • Wizualizajc ruchu na przełącznikach i raportowanie
  • Obsługa VLAN

  950 USD Dowiedz się więcej

 • Traffic Flow Analyzer

  • Analizator przepływu sieci (NetFlow)
  • Wizualizacja ruch dla dowolnego widoku Atlasu sieci
  • Obsługa IPFix, NetFlow (v5 i v9), sFlow, JFlow, netStream, cFlow, AppFlow i rFlow
  • Monitorowanie aplikacji Cisco NBAR2
  • Monitorowanie niestandardowych aplikacji (własnych)

  650 USD Dowiedz się więcej

 • Integration Services

  • Przekazywanie pułapek SNMP i Syslog
  • Eksportuj MIB NetCruncha w celu integracji z innym NMS za pośrednictwem SNMP
  • 20+ Integracji aplikacji Help Desk i Productivity (Zendesk, Trello, ConnectWise...)
  • Sterownik ODBC do uzyskania dostępu do danych zdarzeń
  • Performance Trend Exporter (automatyczny)

  450 USD Dowiedz się więcej

 • Advanced Monitoring and Alerting

  • Zaawansowane warunki alarmowania
  • Węzły statusu biznesowego
  • Zaawansowane progi z liniami bazowymi

  450 USD Dowiedz się więcej

 • Advanced Configuration

  • Zarządzanie wieloma użytkownikami
  • Grupy organizacyjne
  • Niestandardowe zasady monitorowania
  • Szablony monitorowania
  • Dynamiczne foldery

  450 USD Dowiedz się więcej

 • Add-ons

  • Czujnik kamery IP
  • Czujnik rejestratora wideo TruVision
  • Zdalne próbniki

  Dowiedz się więcej

 • 0

  Moduły

  Wszystkie

Licencjonowanie

NetCrunch jest licencjonowany ze względu na liczbę monitorowanych węzłów sieci (komputer, urządzenie) lub ze względu na liczbę monitorowanych interfejsów przełączników sieciowych (portów), w zależności od tego, która z tych dwóch liczb jest większa.

Czytaj więcej