Background

NetCrunch Platform Module

Integration Services

Pozwól NetCrunchowi zintegrować się z różnymi usługami innych firm, takimi jak help desk i inne narzędzia zwiększające wydajność. Moduł umożliwia także podłączenie NetCruncha do innych NMS, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Moduł jest częścią:

 • NetCrunch Suite

można go dodać do dowolnego produktu platformy NetCruncha.

@Integration Profiles

Wypróbuj NetCruncha

Infrastruktora IT jest złożona i składa się z wielu różnych elementów. W miarę ewoluowania systemu trudno jest polegać wyłącznie na jednym dostawcy. Zdajemy sobie sprawę, że najlepszym sposobem jest połączenie usług w taki sposób, aby całość działała sprawnie, nawet jeśli każda część pochodzi od innego dostawcy.

Tendencja zyskuje coraz większe znaczenie w czasach wykorzystywania rozwiązań chmurowych, w których postrzegamy przetwarzanie danych jako różnie rozlokowane usługi.

 • NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

  1. Dwukierunkowe integracje, które umożliwiają zamknięcie alertu z zewnętrznego systemu. Integracje obsługiwane i utrzymywane przez dostawcę programu
  2. Uzyskaj dostęp do bazy danych zdarzeń SQL NetCruncha ze sterownikiem ODBC
  3. Eksporter trendów wydajności
  4. Przekazywanie pułapek SNMP i komunikatów syslog do innego systemu
  5. NetCrunch SNMP MIB, który umożliwia przekazywanie alertów do innego systemu NMS
 • Działania integracyjne

  Each integration requires defining its profile, where usually you need to add an API key/token for the external system.

  Usługi powiadamiania

  To proste powiadomienie może wysłać odpowiednie powiadomienie do systemu zewnętrznego.

  Obsługiwane systemy:

  • Amazon SNS Message
  • Campfire
  • HipChat
  • IFTTT
  • Microsoft Teams Message
  • MQTT
  • Pushover
  • Ryver
  • Slack
  • Twitter

  Bramki SMS

  • Clickatell
  • MessageBird
  • SMSEagle

  Dwukierunkowa integracja

  Ponieważ systemy te wysyłają dane do NetCruncha, musisz utworzyć klucz API dla integracji, aby został użyty do wysłania wiadomości z powrotem do NetCruncha. Adres URL do wysyłania danych do NetCruncha będzie wyglądał następująco:

    http://<nc-server-address>/api/rest/1/integration/<api-key>
  

  NetCrunch może przyjmować wiadomości z:

  • ConnectWise
  • Jira
  • JitBit
  • LiveAgent
  • OpsGenie
  • PagerDuty
 • Eksporter trendów

  Funkcja eksportu eliminuje problemy z ​​pisaniem kodu w celu uzyskania dostępu do API danych.

  @Trend Exporter

  Eksporter może uzyskać dane trendów z serwera NetCruncha i przekazać je do wyznaczonej bazy danych SQL. Może on pomóc w utworzeniu niestandardowego raportu lub niestandardowej analizy danych.

  Harmonogram eksportu trendów

  Możesz zaplanować eksport trendów, aby był wykonywany okresowo. Aby go ustawić, przejdź do opcji Narzędzia > Opcje > Ogólne i włącz opcję Zaawansowane. Następnie będziesz mógł włączyć eksport trendów i skonfigurować harmonogram.

  Eksport danych na żądanie

  Możesz także eksportować dane na żądanie w celu szybkiej analizy:

  • Widoki wydajności
  • Przeglądarka trendów wydajności

  W obu przypadkach musisz kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać z menu Export trendów

 • Przekazywanie Pułapek SNMP i Komunikatów Syslog

  @SNMP Trap Forwarding

  NetCrunch umożliwia przekazywanie wszystkich otrzymanych pułapek i komunikatów syslog do innego programu monitorującego. To znacznie redukuje kłopoty z konfiguracją pułapek, ponieważ musisz skonfigurować wysyłanie pułapek tylko do NetCruncha.

  Program umożliwia również przekazywanie powiadomień SNMPv3, ale wymaga to wcześniejszego ustawienia profilu.

  Możesz włączyć tę opcję w programie Narzędzia > Opcje.

 • Dostęp do bazy danych zdarzeń ze sterownikiem ODBC

  NetCrunch oferuje sterownik ODBC, aby uzyskać dostęp do bazy danych zdarzeń SQL. Ponieważ NetCrunch działa jak proces systemowy, musisz zatem utworzyć systemowy DSN, aby uzyskać dostęp do bazy danych.

 • Eksportowanie NetCrunch MIB

  @NetCrunch SNMP MIB

  NetCrunch wysyła pułapkę SNMP jako odpowiedź na alert. W takim przypadku możesz potrzebować modułów MIB, aby umożliwić innym NMS zrozumienie wszystkich parametrów alertów.

  Ta funkcja jest dostępna z górnego menu Atlas > Eksportuj NetCrunch SNMP MIB.

  Musisz wyeksportować MIB po dodaniu nowych definicji alertów do NetCruncha.

Przesyłanie danych z NetCruncha (BETA)

Możliwe jest przesyłanie na żywo danych NetCruncha do baz danych big data (Cassandra, Splunk) lub chmurowych baz danych. Projekt jest obecnie w fazie badań i rozwoju.

Poinformuj nas, jeśli jesteś zainteresowany testami beta.

ADREM SOFTWARE IS A PARTNER OF