Background

NetCrunch System Module

Hardware & Software Inventory for Windows

Moduł umożliwia zbieranie danych inwentaryzacyjnych w systemie Windows za pośrednictwem WMI. Zestawia on elementy sprzętu i oprogramowania, w tym listę patchy. Dodaje pełną obsługę monitorowania urządzeń z systemem Windows, w tym dziennik zdarzeń systemu Windows i czujniki WMI.

Moduł zawarty jest w produkcie:

 • NetCrunch Suite

można go dodać do dowolnego produktu platformy NetCruncha.

Inventory

Wypróbuj NetCruncha

Głównym celem modułu Hardware and Software Inventory for Windows jest śledzenie zmian w stanie sprzętu urządzenia, zainstalowanym oprogramowaniu, aktualizacjach i poprawkach. Można również porównać dwa węzły, aby znaleźć różnice i sprawdzić zmianę konfiguracji urządzenia w czasie.

 • ZAKŁADKI

  1. Ogólne - ta zakładka zawiera podstawowe informacje o zainstalowanym systemie operacyjnym i sprzęcie.
  2. Sprzęt - w tej części zawarte są szczegółowe informacje o sprzęcie zainstalowanym na urządzeniu, takie jak procesory, pamięć, płyta główna, porty itp.
  3. Zakładka System operacyjny zawiera wszystkie informacje o systemie, takie jak wersja, zainstalowany Service Pack, język, katalog systemowy itp.
  4. Zakładka Poprawki pokazuje, które aktualizacje i kiedy zostały zainstalowane w systemie, można także wybrać daną aktualizację i kliknąć za pomocą prawego przycisku myszy: Przeglądaj szczegóły, otworzy się wtedy odpowiednia strona internetowa z informacjami na temat tej aktualizacji.
  5. Oprogramowanie wyświetla informacje o wszystkich zainstalowanych programach. Przedstawia datę instalacji i szczegóły dotyczące wydawcy oprogramowania.
  6. Change Log pokazuje historię zmian ze szczegółowym opisem zmian i datą.

Sprawdzanie stanu sprzętu i oprogramowania można zaplanować tak, aby miało miejsce codziennie, raz w tygodniu lub co miesiąc w wybranym czasie

ADREM SOFTWARE IS A PARTNER OF