Warunki zakupu

Złożenie zamówienia

Zamówienia można składać bezpośrednio w AdRem Software lub jednego z naszych autoryzowanych partnerów. Zamówienia można składać pocztą elektroniczną (mailto: sales@adremsoft.com) lub faksem.

Płatności

Płatności można dokonywać kartą kredytową, przelewem bankowym lub czekiem (podczas realizacji zamówienia uzgodnimy z klientem najwygodniejszą metodę płatności). Przy zakupie oprogramowania online (za pośrednictwem systemu ShareIt) możesz wybierać spośród wielu dostępnych walut.

Podatki i odliczenia

Ceny produktów nie obejmują podatków krajowych, stanowych ani lokalnych, użytkowania, podatku od wartości dodanej ani innych podatków. W razie potrzeby klient płaci wszelkie podatki. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie zobowiązania z tytułu podatku potrącanego u źródła i nie dokonuje żadnych potrąceń od kwoty należnej na rzecz AdRem Software na podstawie dowolnej faktury AdRem Software.

Zakupy z krajów Unii Europejskiej („UE”) mogą podlegać unijnemu podatkowi od wartości dodanej. Klienci z UE są odpowiedzialni za podanie ważnego identyfikatora VAT, jeśli taki posiadają.

Rezygnacja i zwrot pieniędzy

Oprogramowanie AdRem zapewnia możliwość bezpłatnej ewaluacji dowolnego oprogramowania przez okres próbny określony w odpowiedniej umowie licencyjnej użytkownika końcowego i zachęca klienta do pełnej oceny produktu przed zakupem. Klient może zrezygnować z używania Produktu według własnego uznania w dowolnym momencie przed upływem bezpłatnego okresu próbnego.

Wszelkie prośby o zwrot środków po dacie zakupu Produktu będą podlegały uprzedniej autoryzacji przez AdRem Software, a przyjęcie takiego żądania będzie zależało wyłącznie od AdRem Software.

Dostarczenie produktu

AdRem Software nie dostarcza żadnych fizycznych produktów. Wszelkie dane niezbędne do umożliwienia Klientowi pobrania i/lub korzystania z zakupionego Produktu (w tym klucze licencyjne lub dane dostępu) zostaną dostarczone Klientowi przez AdRem Software pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta. Klient jest odpowiedzialny za dostarczenie AdRem Software prawidłowego adresu e-mail do celów dostawy. AdRem Software nie pobiera żadnej opłaty za dostarczenie wiadomości e-mail.

AdRem Software dołoży wszelkich starań, aby dostarczyć Produkt zakupiony przez Klienta w ciągu 2 dni roboczych od przyjęcia zamówienia. AdRem Software nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktu w tym terminie.