Background

NetCrunch Platform Module

Advanced Configuration

Dodaj możliwość lepszego zarządzania konfiguracją NetCruncha w dużym i złożonym środowisku. Możesz zarządzać konfiguracją za pomocą szablonów, reguł i pakietów monitorowania zamiast ręcznie i pojedynczo zmieniać ustawienia konfiguracji.

Ten moduł jest zawarty w

 • NetCrunch Suite

można go dodać do dowolnego produktu platformy NetCruncha.

Monitoring Packs

Wypróbuj NetCruncha

Zarządzanie dużą liczbą monitorowanych elementów jest trudnym zadaniem. Łatwo jest zacząć od prostego rozwiązania opartego na konfiguracji prostych czujników lub skryptów-agentów.

Jako branża byliśmy tam 20 lat temu dzięki zarządzaniu uwierzytelnianiem. Rosnąca liczba użytkowników spowodowała przejście z płaskiej bazy danych użytkowników (tj. Domen Windows) do struktur hierarchicznych z regułami (LDAP, AD).

Obecnie liczba urządzeń i usług, które wymagają monitorowania, osiągnęła poziom, na którym zarządzanie nimi pojedynczo jest niepraktyczne i niemożliwe w większości przypadków. NetCrunch pomaga wielu organizacjom zastąpić wiele instancji monitorowania kontrolowanych przez wyznaczone osoby. W efekcie ci doświadczeni ludzie mogą zostać uwolnieni od zniechęcających, powtarzających się zadań i przeniesieni do realizacji tych istotnych.

Transformacja cyfrowa wymaga takiej samej liczby osób do wykonywania większej liczby obowiązków, ponieważ zazwyczaj IT rozszerza się, a budżety IT nie.

 • GŁÓWNE ZALETY

  1. Użyj grup organizacyjnych, aby szybko zarządzać dostępem do węzłów za pomocą grupy użytkowników.
  2. Utwórz automatyczne pakiety monitorowania (reguły) stosowane do węzłów według zasady.
  3. Zarządzaj wieloma profilami NetCruncha, ich prawami dostępu i schematami powiadomień.
  4. Przenieś dynamiczne widoki na kolejny poziom. Automatycznie twórz foldery zawierające dynamiczne widoki Atlasu, ustawiając kryteria filtrowania i grupowania węzłów.
 • Zarządzanie wieloma użytkownikami NetCruncha

  @Multi-user Management

  Użytkownicy i powiadomienia

  Możesz utworzyć wielu użytkowników, a każdy z nich będzie posiadał własny profil powiadomień. Każdy profil ma swój własny harmonogram powiadomień, więc masz możliwość ustawić otrzymywanie wiadomości SMS tylko w określonym dniu i czasie, w innym wypadku możesz otrzymać wiadomość e-mail.

  Grupy powiadomień

  O wiele łatwiej jest zarządzać powiadomieniami za pomocą grup. Możesz dodawać i usuwać użytkowników z grup bez zmiany jakichkolwiek skryptów alertowych, które zawsze odnoszą się do danej grupy.

  NetCrunch umożliwia tworzenie złożonych schematów powiadomień poprzez eskalację, takich jak:

  • po 5 minutach wyślij powiadomienie do grupy administratorów
  • po 30 minutach wyślij powiadomienie do wyższej grupy administracyjnej

  Ponieważ każdy członek grupy ma własny profil, otrzyma powiadomienie, kiedy zechce, i w sposób, jaki został określony.

  Prawa dostępu

  Możesz zarządzać dostępem do programu NetCrunch, jego widoków, a nawet poszczególnych węzłów. Ponieważ Atlas jest strukturą hierarchiczną, prawa są dziedziczone od góry do dołu.

  Najważniejsze poziomy ustawień alertów to Program, Atlas, i Węzły.

  Istnieją trzy rodzaje praw dostępu:

  • odmowa - dostęp odrzucony, nawet jeśli zostanie przyznany na wyższym poziomie
  • dostęp - jest to typ dostępu umożliwiający tylko odczyt danego elementu
  • zarządzaj - użytkownik może zarządzać ustawieniami elementu

  @Access Right

  Czytaj więcej: Zarządzanie użytkownikami NetCruncha i powiadomieniami

 • Grupy organizacyjne

  Możesz przypisać dowolny węzeł do danej organizacji. Osoby przypisane do danej grupy będą widzieć tylko węzły z ich grupy organizacyjnej.

  @Organizational Groups

  Wyobraź sobie, że musisz ustawić dostęp dla każdego widoku i węzła dla różnych grup organizacyjnych - byłoby to trudnym zadaniem.

  Masz możliwość przypisać węzły i osoby do grup organizacyjnych, a wszystkie widoki węzłów będą odpowiednio wyświetlać przefiltrowane węzły.

  Istnieją dwie grupy meta: <root> widoczna dla administratorów najwyższego poziomu i <publiczny> widoczna dla każdego.

  Gdy jesteś administratorem najwyższego poziomu, możesz wybrać filtr organizacji z okna wyboru.

  @Organization Group

 • Pakiety monitorowania i reguły

  Pakiety monitorowania i reguły

  Możliwość powtórnego wykorzystania jest niezbędna do utrzymania kontroli nad złożonymi ustawieniami. Możesz użyć tych samych reguł i zestawów reguł (pakiety monitorowania), aby uniknąć powielania i popełniania błędów.

  @Sample Monitoring Packs

  NetCrunch używa pakietów monitorowania do kontrolowania ustawień monitorowania. Ustawienia te składają się z reguł alertowania i kolektorów danych, które są używane głównie do zbierania danych potrzebnych do tworzenia raportów.

  Te ustawienia są przypisywane do węzłów ręcznie lub za pomocą reguły filtrowania węzłów.

  Pakiety monitorowania to prawdziwe reguły ustawień. W przeciwieństwie do prostych szablonów ustawień działają one jak reguła, co oznacza, że ​​niezależnie od tego, jak zostały powiązane z węzłem (według zasady lub ręcznie), każda zmiana w pakiecie monitorowania jest automatycznie stosowana do odpowiednich węzłów.

  Zmiany w regułach alertów lub ich akcjach mogą zastąpić odziedziczone ustawienia reguł.

  Możesz także zmienić dowolne istniejące widoki Atlasu w regułę, dodając do nich reguły alertowania i w ten sposób uniknąć tworzenia zduplikowanych grup węzłów.

 • Foldery dynamiczne Atlasu

  Oprócz filtrowanych widoków NetCrunch umożliwia tworzenie wielu widoków pogrupowanych według określonego atrybutu i znajdujących się w jednym folderze.

  Atlas Dynamic Folders

  This NetCrunch feature allows creating many pre-defined views which you can treat as examples of what you can do.

  Filtering Condition

  Folder wymaga warunku filtrowania, takiego jak widok dynamiczny. W rzeczywistości folder może być pojedynczym widokiem, gdy nie ma żadnych grup.

  @Filtering Condition

  Grupowanie

  Teraz możemy zdefiniować sposób grupowania węzłów w celu stworzenia danego widoku. Musimy wybrać atrybut grupowania (nie musi on być częścią warunku filtrowania) i minimalną liczbę węzłów wymaganych do utworzenia osobnego widoku.

  @Folder Groups

 • Szablony monitorowania

  Szablony to kolejny rodzaj reguł, które wykraczają poza zakres pojedynczego monitora i pakietu monitorowania.

  @Template Sections

  Szablony to kolejny rodzaj reguł, które wykraczają poza zakres pojedynczego monitora i pakietu monitorowania. Szablony monitorowania węzła umożliwiają definiowanie wielu sekcji ustawień węzła, a następnie stosowanie ich do węzłów. Na poniższym ekranie możesz zobaczyć ustawienia dla węzła SQL Server z parametrami dla usług urządzenia z systemem Windows i statusu węzła.

  Szablony monitorowania umożliwiają wyższy poziom zarządzania ustawieniami monitorowania niż pakiety monitorowania, ponieważ łączą ustawienia każdego monitora (sekcji) i czujnika lub pakietu monitorowania.

  Szablony te można zastosować do węzła częściowo, a dowolna sekcja może zostać nadpisana na poziomie węzła.

  @Node With Template Settings

Dodaliśmy te funkcje do oddzielnego modułu, ponieważ są one przeznaczone dla zaawansowanych użytkowników systemu monitorowania z wieloma zespołami administratorów i dużą liczbą monitorowanych elementów.

Będziemy nadal dodawać więcej funkcji konfiguracyjnych do tego modułu, chcąc pomóc w ten sposób w zarządzaniu infrastrukturami z tysiącami elementów.

ADREM SOFTWARE IS A PARTNER OF