Background

NetCrunch Foundation Module

NetCrunch Platform

Niezależnie od tego, co musisz monitorować, potrzebujesz solidnych podstaw, takich jak przetwarzanie zdarzeń, logika danych, przechowywanie danych i prezentacja.

Cały produkt NetCrunch Platform opiera się na tym kompleksowym zestawie funkcji.

Moduł ten jest częścią wszystkich produktów NetCruncha

@NetCrunch Overview

Wypróbuj NetCruncha

Już na samym początku zaprojektowaliśmy NetCruncha jako zintegrowany system. Zapewnia on wiele funkcji natychmiast po uruchomieniu, umożliwiając jednocześnie wysoki poziom dostosowania do indywidualnych potrzeb użytkownika.

 • Zbieranie danych Faktyczna warstwa monitorowania (silniki zbierania danych i odbiorniki)
 • Centralna logika i przetwarzanie danych Przetwarza wszystkie zebrane dane, decyduje o warunkach alertowania, stosuje reguły monitorowania, sprawdza wartości progowe i wykonuje akcje alertowe.
 • Przechowywanie danych Składa się z kilku baz danych dostosowanych do danego celu. Wykorzystuje wewnętrzną bazę danych SQL dla zdarzeń, więc nie jest wymagany żaden dodatkowy serwer. Wykorzystuje również oddzielne oparte na plikach magazyny pamięci dla trendów i stanu całego programu
 • Prezentacja Konsola stacjonarna i mobilna, mapy graficzne, widoki dynamiczne, pulpity nawigacyjne, raportowanie i GrafCrunch. Wszystko, czego potrzebujesz, aby uzyskać dostęp do danych i mieć wgląd w bieżący stan monitorowanego systemu.

Bez względu na to, której wersji NetCruncha używasz i jaki jest Twój zakres monitorowania, wszystkie te elementy zapewniają potrzebne funkcje.

 • GŁÓWNE ZALETY

  1. Wysoka wydajność - jeśli potrzebujesz monitorować tylko 50 lub 100 urządzeń, NetCrunch działa dobrze na sprzęcie klasy „low-end” (nawet Intel NUC lub Compute Stick), jak i na VM, możesz płynnie zwiększyć skalę monitorowania do 10 000 urządzeń
  2. Uniwersalna, niezależnie od zakresu monitorowania bogata w funkcje platforma
  3. Nie ma potrzeby korzystania z dodatkowego oprogramowania i licencji, takich jak serwer web lub serwery baz danych.
  4. NetCrunch pozwala na dostosowanie go do indywidualnych potrzeb użytkownika i umożliwia dostęp do swoich danych na różne sposoby (ODBC, eksport danych, integracje). Trudno wymienić wszystkie elementy, które można skonfigurować w NetCrunchu. Na przykład konsola obsługuje funkcję dokowania, zarządzania wieloma ekranami i automatycznego trybu wyświetlania pełnoekranowego.
  5. Zaawansowany sposób prezentacji na żywo, w tym pulpity nawigacyjne i mapy graficzne z widżetami. Ponadto wsparcie dla Grafany (i GrafCruncha)
  6. Centralna logika ułatwia pisanie wtyczek i skryptów niestandardowych - koncentrują się one tylko na dostarczaniu danych stanu i metryk monitorowanych obiektów
  7. NetCrunch monitoruje sam siebie - kluczem do niezawodności i skalowalności NetCruncha jest wszechstronny monitoring jego wewnętrznych procesów. Czy nie chciałbyś sam wiedzieć od razu, że system monitorowania jest przeciążony?
 • Atlas

  Atlas to centralna baza danych zawierająca wszystkie dane z monitoringu. Hierarchia widoków Atlasu porządkuje dane w bazę, którą można zarządzać.


  Innymi słowy, Atlas służy do organizacji danych. NetCrunch umożliwia tworzenie niestandardowych widoków na podstawie filtrów, a także, w bardziej dynamiczny sposób, za pomocą dynamicznych folderów. Folder dynamiczny grupuje węzły według określonych kryteriów. Następnie każdą grupę można umieścić w osobnym widoku lub przedstawić na jednym, w zależności od liczby elementów.

  Każdy widok reprezentuje grupę węzłów i może być przedstawiany na różne sposoby, takie jak mapa, pulpit lub tabela charakterystyczna dla danych monitorowania. Można go także dostosować, a program wybiera najlepszą z zakładek danego widoku.

  Atlas View Tabs

  Konfigurowalny

  NetCrunch umożliwia rozszerzanie właściwości węzła poprzez dodawanie wielu pól niestandardowych, na przykład związanych z jego szczegółami lokalizacji lub dostawcą usług serwisowych. W ten sposób można dodawać dowolne informacje do węzłów, a także definiować raporty, reguły lub filtrowane widoki na podstawie pól niestandardowych.

 • Zależności monitorowania

  @Monitoring Dependencies

  Gdy monitorujesz urządzenia za routerem, switchem lub mostem, nie chcesz obserwować mnóstwa alertów, gdy połączenie pośrednie zostanie zerwane.

  Dzięki zależnościom NetCrunch może wyłączyć monitorowanie węzłów za wadliwym urządzeniem, a także ograniczyć fałszywe alerty spowodowane awarią łącza.

  Najważniejszą zależnością jest maszyna z serwerem NetCruncha - jeśli ta utraci połączenie, NetCrunch przestanie monitorować wszystko. Co więcej, NetCrunch monitoruje także swoje wewnętrzne procesy, aby upewnić się, że wszystko przebiega poprawnie.

 • Graficzne mapy z widżetami

  Przygotowaliśmy mapy do prezentowania topologii sieci oraz zależności. Po dodaniu widżetów dostarczających dane w czasie rzeczywistym stały się one kolejnym typem pulpitu, w którym można wyświetlać nawet dane pogodowe.

  @Map with Weather Info

  Oto inny przykład mapy utworzonej z różnych widżetów, reprezentujących klaster ESX.

  @Map Dashboard

  NetCrunch tworzy również automatycznie rozmieszczane mapy widoków, które mogą dynamicznie się zmieniać (węzły pojawiają się lub znikają). Dotyczy to szczególnie map segmentowych warstwy 2.

 • Podsumowujące pulpity nawigacyjne

  NetCrunch oferuje dwa widoki do przeglądu statusu. Pierwsza z nich jest bardziej szczegółowa, a druga zagregowana.

  Widok podsumowujący dla węzłów

  Przy mniejszej liczbie węzłów NetCrunch pokazuje szczegółowy widok węzłów, a w nim stan każdej usługi danego węzła. @Node Status Overview Dashboard

  Widok podsumowujący

  W przypadku większej liczby węzłów widok podsumowujący agreguje statusy w bardziej zwięzłym widoku - na usługę. @Overview Summary

 • Top listy

  Jest to łatwy do skonfigurowania pulpit wyświetlający najważniejsze statystyki dla widoku Atlasu.

  @Top Charts

  NetCrunch zawiera wiele predefiniowanych statystyk, takich jak:

  • Węzły z problemami
  • Wykorzystanie procesora
  • Wolne miejsce na dysku
  • Wykorzystanie pamięci
  • Wolno odpowiadające węzły (przez PING)
  • Ruch sieciowy (przełączniki i routery)
  • Ruch sieciowy (serwery)
  • Interfejsy według wykorzystania
  • Węzły najbardziej obciążone pod względem zapisu i odczytu z dysku
  • Podsumowanie ruchu
  • Procesy według CPU
  • Procesy według pamięci
  • Interfejsy według % wykorzystania

  Możesz stworzyć własny wykres na podstawie dowolnego licznika wydajności monitorowania.

 • Widoki wydajności

  @Performance View

  NetCrunch zapewnia w Atlasie szczególny typ widoku o nazwie Widoki wydajności. Może on prezentować wykresy, wskaźniki i wykresy słupkowe z danymi w czasie rzeczywistym. Tutaj masz też możliwość utworzenia widoku dla grupy węzłów, definiując filtr dla węzłów, a następnie dodając liczniki, które mają być wyświetlane (tj. „% Wykorzystania procesora” dla serwerów), lub możesz dodać każdy wykres ręcznie. Dodatkowo można pogrupować wiele trendów w jeden wykres.

  @Performance View - Grouped Charts

 • Monitorowanie wydajności

  Monitorowanie wskaźników wydajności stanowi rdzeń każdego systemu monitorowania. NetCrunch przechowuje wszystkie zebrane metryki w bazie danych Performance Trend - szybkiej, skompresowanej, opartej na plikach bazie danych NoSQL.

  W każdym miejscu, w którym dane wydajnościowe są dostępne, możesz zawsze przejrzeć historyczne dane określonego licznika i porównać zmiany wartości wielu liczników w czasie.

  @NetCrunch Trend Viewer

  Kalkulowane liczniki wydajnościowe

  Czasami musimy monitorować obliczoną metrykę na podstawie innych liczników prezentowanych przez urządzenie. Przykładem może być „Windows Normalized Processor Usage”, który wymaga, aby użycie procesora systemowego zostało podzielone przez liczbę procesorów.

  @Calculated Counter

 • GrafCrunch

  @@img:grafcrunch-dashboard.png GrafCrunch Dashboard

  NetCrunch dostarcza również rozwiązanie bazujące na projekcie Grafana - jednym z najlepszych projektów wizualizacji wydajności typu „open source”.

  Znacznie zwiększa to możliwości tworzenia paneli wydajnościowych w czasie rzeczywistym i pozwala prezentować dane z różnych źródeł. Możesz również umieścić dane z wielu serwerów NetCruncha na jednym pulpicie.

  GrafCrunch został stworzony w celu łatwej instalacji i integracji z NetCrunchem.

 • Dziennik zdarzeń

  NetCrunch działa jak centralny serwer dziennika dla różnych źródeł zdarzeń. Przechowuje zdarzenia w bazie danych dziennika zdarzeń NetCruncha (SQL) i wykonuje zdefiniowane akcje alertowe.

  Trwające alerty

  W NetCrunchu wszystkie wewnętrzne alerty są automatycznie skorelowane, więc program wie, kiedy zaczyna się alert (i oczekuje na rozwiązanie), a kiedy jest on zakończony (zamknięty lub rozwiązany). NetCrunch pozwala w łatwy sposób skorelować nawet zewnętrzne zdarzenia, takie jak pułapki lub komunikaty syslog, aby powiadomić o dokładnym stanie systemu. @Pending Alerts

  Szczegóły zdarzenia

  Dla każdego zdarzenia zapisanego w dzienniku zdarzeń NetCrunch oferuje szczegółowy widok. Oprócz wyświetlania parametrów zdarzenia, okno pozwala zarządzać ustawieniami alertów i znajdować miejsce, w którym został on zdefiniowany (w której regule). Można również zobaczyć użyteczną analizę częstotliwości, która mówi, jak często dany typ zdarzenia miał miejsce na danym węźle. Ponadto administratorzy mogą dodawać do alertu wiele komentarzy. @Event Details

 • Akcje alertowe

  W odpowiedzi na alert NetCrunch może wykonać sekwencję działań, które mogą z czasem ulec eskalacji. Operacje można również wykonać po zamknięciu alertu.

  @Alerting Actions

  Standardowo wykonywaną czynnością jest powiadomienie, ale NetCrunch umożliwia również (zdalną) realizację działań korygujących, takich jak polecenia (np. ponowne uruchamianie) lub skrypty.

  Powszechne grupy akcji:

  • Akcje podstawowe: takie jak odtwarzanie dźwięku, wysyłanie powiadomień na pulpit
  • Akcje kontrolne: takie jak uruchomienie programu lub skryptu
  • Akcje rejestrowania: Możesz zapisywać zdarzenia w pliku tekstowym lub do dziennika zdarzeń systemu Windows, wysyłać pułapki SNMP, wysyłać wiadomości syslog lub uruchamiać WebHook
  • Skrypty: Uruchom skrypty zdalne w systemach z rodziny Windows lub Linux

  Dowiedz się więcej o Akcjach alertowych

 • Raportowanie

  NetCrunch zawiera kompleksową funkcjonalność umożliwiającą generowanie raportów na żądanie i dostęp do przechowywanych raportów, które mogą być generowane automatycznie.

  Generowanie wszystkich raportów można zaplanować i wysłać jako załączniki do administratorów. Raporty tworzone są w formacie PDF.

  @Report Viewer

  Predefiniowane raporty

  NetCrunch zawiera około 50 predefiniowanych raportów. Raporty są podzielone na dwie kategorie dla węzła i dla mapy , ponieważ są ukierunkowane na szczegółowe informacje o węźle lub mapie.

  Podstawowe raporty dla węzłów obejmują:

  • Raport dostępności węzła
  • Sumaryczny raport węzła
  • Raport TCP/IP
  • Raport liczników wydajnościowych węzła
  • Ruch sieciowy na interfejsach węzła
  • Dostępność interfejsów
  • Usługi sieciowe i interfejsy urządzenia

  Podstawowe raporty dla map:

  • Szczegółowy raport węzłów z włączonym SNMP
  • Szczegółowy raport monitorowania węzłów
  • Raport właściwości węzłów
  • Sumaryczny raport węzłów mapy
  • Raport segmentów fizycznych
  • Raport 10 najbardziej dostępnych węzłów
  • Raport ruchu na interfejsach
  • Podstawowy raport inwentaryzacyjnych zasobów

  Niestandardowe raporty

  Definiowanie raportów dla widoków Atlasu

  Możesz łatwo zdefiniować raport na podstawie widoku tabeli dowolnego widoku Atlasu. Można go utworzyć z widoku węzłów lub dowolnego widoku monitora, takiego jak SNMP lub Windows.

  Ta funkcja może być szczególnie przydatna, jeśli zdefiniujesz własne pola niestandardowe, dodasz je do węzłów i zechcesz zaplanować generowanie raportu dotyczącego tych kolumn.

  @Report From the View Wizard

  Definiowanie raportów dotyczących metryk wydajnościowych

  Jest to naprawdę łatwe. Można zdefiniować kolektor danych i dodać go do pakietu monitorowania lub do węzła.

  @Data Collector Settings

 • Monitor NetCruncha

  @NetCrunch Server Status

  NetCrunch to skalowalny, wieloprocesowy i wielowątkowy system asynchroniczny.


  Monitor NetCruncha przetwarza miliony operacji w trybie 24 x 7 i można na jego pracy polegać. Składa się z wielu wewnętrznych elementów przetwarzania, zadań i kolejek. Nie dziwi zatem fakt, że musimy zmierzyć setki parametrów w NetCrunchu, aby dowiedzieć się, kiedy i dlaczego mogło wystąpić przeciążenie.

  Nie istnieje nic takiego, nieskończona skalowalność (podobnie jak brak czystych silników wysokoprężnych), stwierdzona przez niektórych niemieckich dostawców oprogramowania. Systemowi zawsze może zabraknąć zasobów.

  Wewnętrzną architekturę NetCruncha można by opisać jako dziecko serwera aplikacji i serwera bazy danych z kilkoma genami systemu operacyjnego.

  Staramy się ulepszać wydajność i niezawodność NetCruncha podczas tworzenia każdej nowej wersji, ponieważ zawsze chcemy, aby była to najlepsza dotychczasowa wersja NetCruncha.

Najszybsza konfiguracja

NetCrunch został zaprojektowany do zarządzania tysiącami komponentów. Wykonuje on wiele czynności automatycznie, dzięki czemu można skonfigurować setki węzłów w zaledwie kilka minut.

Serwer NetCruncha

Serwer NetCrunch działa na systemach x64 Windows Server (Windows 2008 R2, Windows 2012 R2). Jest on dostarczany z serwerem web i wbudowaną bazą danych SQL do przechowywania danych z monitorowania zdarzeń. Możesz zainstalować NetCruncha na maszynie wirtualnej, pod warunkiem, że przypiszesz do niej co najmniej 2 procesory i 3.5GB pamięci RAM.

Mobilna konsola administracyjna

Zdalna konsola administracyjna NetCruncha może być zainstalowana na dowolnej maszynie z systemem Windows 7 lub nowszym (systemy 32-bitowe lub 64-bitowe). Wymagany jest duży ekran HD z 32-bitową obsługą kolorów. Aby uzyskać najlepszy odbiór, zalecamy wykorzystanie kilku monitorów. Dodatkowo 50-calowe monitory pozwolą Ci zobaczyć więcej aspektów monitorowanej sieci. Jednak urządzenie typu Surface Pro z 13-calowym ekranem i systemem Windows 10 również płynnie uruchomi konsolę. Konsola zawsze wyświetla informacje w czasie rzeczywistym i wymaga tylko minimalnej przepustowości, ponieważ przesyła dane zamiast pełnych stron HTML, w przeciwieństwie do wielu innych rozwiązań monitorujących. Działa płynnie, nawet jeśli opóźnienie sieci wynosi więcej niż 200 ms. Konsola może być zautomatyzowana i może także automatycznie przełączać się pomiędzy zdefiniowanymi ekranami, na podstawie scenariusza przełączania.

Konsola internetowa

Możesz przeglądać stan swojej sieci z dowolnej lokalizacji za pomocą Internetowej konsoli NetCruncha przez HTTP/S, co pozwala na ograniczenie prawa do poszczególnych widoków i operacji. Masz również możliwość zintegrowania kont użytkowników konsoli z usługą Active Directory.

ADREM SOFTWARE IS A PARTNER OF