Platforma Monitorująca NetCrunch

Monitorowanie sieci z NetCrunch

Z biegiem lat sieć stała się istotną częścią biznesu i naszego życia. NetCrunch monitoruje większość warstw sieci i różne jej komponenty, takie jak przełączniki, rutery, zapory ogniowe, serwery, wirtualizację, usługi, drukarki, kamery i urządzenia IoT.

Skalowalny monitoring sieci

NetCrunch to łatwe w użyciu, dostępne cenowo rozwiązanie do monitorowania sieci. Dzięki niemu zawsze masz wgląd w stan i wydajność różnych komponentów sieciowych. Co ważniejsze, dostaniesz wiadomość w przypadku awarii lub degradacji wydajności. Pulpity nawigacyjne są miłe dla oka, lecz drugorzędne jeśli monitorujesz tysiące węzłów i setki tysięcy metryk wydajności lub stanów usług.

Dlatego zdolność NetCruncha do konfigurowania i zarządzania alertami, wskaźnikami wydajności oraz konfiguracją monitorowania za pomocą polis i profili czyni go wyjątkowym spośród innych rozwiązań monitorowania sieci.

Monitorowanie infrastruktury sieciowej

NetCrunch pomaga kontrolować wydajność i dostępność usług sieciowych (Ping, HTTP, SSH, FTP itp.). Śledzi połączenia, a także automatycznie odzwierciedla je na różnych graficznych widokach sieci, takich jak mapy segmentów drugiej warstwy. Monitoruje przełączniki, parametry połączeń ruterów i ruch sieciowy, w tym technologie przepływów, takie jak NetFlow, sfFlow, jFlow i inne.

Monitorowanie Cisco

Monitorowanie przepustowości

Monitorowanie urządzeń SNMP

Monitorowanie serwerów i wirtualizacji

NetCrunch bezagentowo monitoruje systemy operacyjne, takie jak Windows, Linux, Mac OS X, Solaris i BSD. W pełni obsługuje monitorowanie ESXi i Hyper-V i umożliwia monitorowanie usług sieciowych, dockerów, chmury, dzienników tekstowych, serwerów SQL i wielu innych.

NetCrunch zapewnia szeroki zakres możliwości monitorowania, począwszy od monitorowania sprzętu (IPMI, SNMP), a kończąc na monitorowaniu aplikacji (REST API, JMX, Skrypty, WMI).

Monitorowanie serwerów

Monitorowanie Windows

Monitorowanie zdarzeń i wpisów do dzienników

NetCrunch sam wyzwala alerty dotyczące metryk wydajności (na podstawie progów) i obiektów statusu (np. węzeł nie działa).

NetCrunch może również odbierać zdarzenia i wyzwalać alerty na podstawie zdefiniowanych reguł, z różnych zewnętrznych źródeł zdarzeń, takich jak

 • dziennik zdarzeń Windows,
 • pułapki SNMP,
 • komunikaty syslog,
 • komunikaty internetowe (REST API)
 • wpisy do dzienników tekstowych

NetCrunch ułatwia analizowanie dzienników tekstowych za pomocą czujnika SSH - bez konieczności pobierania wszystkich danych z dziennika.

 • Monitorowanie dostępności i czasu działania

  Najbardziej podstawowe monitorowanie - musisz wiedzieć o przestojach, nawet jeśli już wystąpiły

  NetCrunch umożliwia rozbudowane monitorowanie czasu pracy sieci, aby zapewnić, że wszystkie urządzenia i usługi sieciowe działają 24x7 bez żadnych zakłóceń.

  NetCrunch składa się z wielu silników monitorowania specjalizujących się w różnych zadaniach, takich jak monitorowanie usług, monitorowanie systemu Windows, monitorowanie SNMP, monitorowanie czujników itp.

  Te wysokowydajne silniki umożliwiają sprawdzanie usług nawet raz na minutę lub czasami w odstępie 5 sekund.

  @Network Service Status

  Dostępność urządzenia
  w większości na podstawie inteligentnych sprawdzeń działania usług
  Dostępność interfejsu
  NetCrunch może monitorować stan portów przełącznika i ruch na nich
  Dostępność łącza WAN
  można to zrobić za pomocą Cisco IP SLA lub za pomocą zdalnego próbnika i sprawdzania usług
  Dostępność usługi
  na podstawie sprawdzenia usługi (protokołu) lub czujnika aplikacji
  Dostępność usług systemu Windows
  NetCrunch monitoruje stan usług w ramach monitorowania Windows
  Dostępność strony internetowej
  NetCrunch zapewnia kilka czujników do różnych rodzajów monitorowania stron internetowych, w tym renderowania całostronicowego i sprawdzania zawartości
  Dostępność procesu systemu
  dostępne dla systemu Windows i systemów rodziny Unix (Linux, BSD, Solaris itp.)
  Dostępność złożonej usługi i jej łańcucha zależności
  NetCrunch umożliwia definiowania zależności dla usług za pomocą węzła Status Biznesowy
 • Monitorowanie interfejsów sieciowych

  Monitoruj wydajność i błędy na interfejsach przełączników

  Monitor interfejsów sieciowych zbiera dane dotyczące wydajności, przepustowości i błędów. Umożliwia szybkie rozwiązywanie problemów z wydajnością i wykrywa anomalie, śledząc poziomy ilości błędów.

  Monitorowanie interfejsów działa również z mapami warstwy 2 sieci, dzięki czemu można zobaczyć ruch na widoku topologii sieci.

  NetCrunch pozwala zdecydować, które interfejsy powinny być monitorowane, tworząc profile monitorowania.

 • Monitorowanie ruchu

  Monitoruj ruch na przełącznikach i ruterach za pomocą Analizatora przepływów

  Ruch na portach przełącznika

  NetCrunch obsługuje przełączniki wielu dostawców, w tym Cisco, Juniper i Huawei. Automatycznie rozpoznaje urządzenie, a jeśli nie, użytkownik może szybko przesłać nam informacje potrzebne do dodania jego definicji do listy obsługiwanych urządzeń.

  @Switch Port Traffic

  Obciążenie sieci przez serwery

  NetCrunch może monitorować wykorzystanie sieci przez wszystkie obsługiwane systemy operacyjne, takie jak Windows, Linux, Mac OS X, BSD, FreeBSD i Solaris.

  Monitorowanie ruchu na podstawie przepływów

  NetCrunch Flow Analyzer pozwala monitorować ruch z różnych źródeł, takich jak NetFlow, IPFix, sFlow i inne.

  Więcej informacji znajdziesz w module Traffic Flow Analyzer.

 • Monitorowanie urządzeń sieciowych

  Monitoruj tradycyjne przełączniki sieciowe, rutery, UPS-y, serwery i wszystko, co możesz podłączyć do sieci ...

  NetCrunch monitoruje serwery, rutery i praktycznie może monitorować każde urządzenie podłączone do sieci.

  Monitorowanie aktywne

  Aktywne monitorowanie ma miejsce, gdy program wykonuje pewne sprawdzenia, wysyłając zapytania kontrolne i oczekując odpowiedzi. Jest to najpopularniejszy rodzaj monitorowania służący do monitorowania usług, dostępności i wydajności.

  Sprawdzanie serwisów

  NetCrunch obsługuje ponad 70 protokołów sieciowych, które można sprawdzać w odstępach sekundowych. Nazywamy to inteligentnym pingiem, ponieważ sprawdza poprawność odpowiedzi, a nie tylko czy port jest otwarty, czy nie.

  SNMP

  Protokół SNMP jest dojrzały, łatwy do wdrożenia i lekki. Służy do monitorowania sprzętu sieciowego, a także urządzeń przemysłowych. Dzięki bramce sprzętowej możesz teraz połączyć się z siecią za pomocą SNMP.

  Czujnik i skrypty

  NetCrunch zawiera różne celowe monitory zwane czujnikami. Można je traktować jako skrypty wykonujące sprawdzenia przy użyciu określonego protokołu, a następnie przetwarzające odpowiedź. NetCrunch umożliwia tworzenie niestandardowych czujników za pomocą zewnętrznych skryptów. Chociaż NetCrunch korzysta z własnego protokołu do analizowania danych wyjściowych skryptu, łatwo można użyć dowolnego skryptu i tworzyć parsery danych za pomocą NetCruncha.

  Monitorowanie pasywne

  Monitorowanie pasywne opiera się bardziej na nasłuchiwaniu i obserwowaniu symptomów, bez ingerencji w urządzenia. Ten rodzaj monitorowania powoduje mniejszy ruch i jest często stosowany w świecie IoT i automatyzacji. Zamiast wykonywania sprawdzeń możemy nasłuchiwać zdarzeń zawierających alarmy i dane o stanie lub wydajności.

  Ogólny agent

  Czujnik nasłuchuje zapytań REST API od agenta znajdującego się w sieci. NetCrunch może odbierać dane o pojedynczym węźle lub wielu węzłach w jednym zapytaniu. Format danych może zostać przeanalizowany przez NetCruncha przy użyciu zdefiniowanego parsera danych, więc może być tak prosty, jak użycie cURL i wysyłanie danych do NetCruncha.

  Komuniakty yslog, pułapki i komunikaty internetowe

  NetCrunch może odbierać zdarzenia i wyzwalać alerty na różne sposoby:

  • komunikaty yslog
  • pułapki SNMP v1, v2 i v3
  • powiadomienia i pakiety inform
  • komunikaty internetowe (webhooks) - polecenia REST POST
 • Monitorowanie serwera

  Monitoruj serwery na wszystkich poziomach złożoności. Sprzęt, systemy operacyjne, wirtualizacja, kontenery i aplikacje

  Obecnie serwery rzadko działają jako osobne fizyczne maszyny. Niezwykle ważne jest monitorowanie komponentów sprzętowych i programowych na wszystkich poziomach serwera. NetCrunch pozwala wykrywać problemy, niezależnie od tego, czy ich źródłem jest sprzęt, wirtualizacja, system operacyjny czy aplikacja.

  Zobacz więcej w Monitorowanie serwerów

  NetCrunch umożliwia monitorowanie

  • sprzętu i wydajności
  • hostów wirtualizacji (Hyper-V i VMWare)
  • systemu operacyjnego (Windows, Linux, BSD, Mac OS X, Solaris)
  • serwera pocztowego
  • serwera plików
  • serwera WWW
  • bazy danych
  • dockerów
  • dzienników i zdarzeń
 • Monitorowanie zdarzeń i dzienników

  Powiadamiaj, przechowuj i analizuj wydarzenia z różnych źródeł

  NetCrunch może działać jako serwer wpisów do dziennika dla zewnętrznych źródeł zdarzeń. Przechowuje je w bazie danych dziennika zdarzeń NetCruncha i wykonuje określone działania alertowe (tj. powiadomienia) w odpowiedzi na alerty.

  Źródła zdarzeń

  NetCrunch

  NetCrunch wyzwala alerty dotyczące danych wydajnościowych (Performance Triggers) i stanie różnych obiektów, takich jak połączenie, węzeł, usługa, czujnik itp.

  Zewnętrzne żródła zdarzeń

  • Dziennik zdarzeń Windows
  • Syslog
  • Pułapka SNMP
  • Komunikaty internetowe
  • Dzienniki tekstowe

  Monitorowanie dzienników tekstowych

  Czujnik plików NetCruncha pozwala monitorować pliki dziennika tekstowego i może być używany do monitorowania plików Linux za pomocą FTP/s lub HTTP/s, Windows/SMB i SSH/Bash.

  Czujnik może przetwarzać dzienniki zdalnie, bez ich pobierania (Windows/SMB i SSH). NetCrunch zapewnia gotowe parsery dla popularnych formatów wpisów do dziennika i umożliwia pisanie własnych wyrażeń parsujących przy użyciu różnych metod (regexp, JavaScript).

  Windows Event Log Query Builder

Wybierz NetCruncha odpowiedniego dla swoich potrzeb

NetCrunch jest wszechstronny i modułowy - możesz wybrać moduły, których potrzebujesz, lub rozwiązanie all-in-one.

Moduły NetCruncha

NetCrunch Monitoring Platform

NetCrunch is also an integrated platform for monitoring IT systems in various fields such as network monitoring, server monitoring, application monitoring, IoT monitoring, availability monitoring, cloud monitoring and database monitoring.

AdRem Software is a partner of