Background

NetCrunch Platform Module

Layer 2 Topology Mapping

NetCrunch wykrywa i przedstawia fizyczne połączenia między switchami i węzłami na automatycznych mapach topologii warstwy 2.

Moduł jest częścią poniższych produktów:

 • NetCrunch Suite
 • NetCrunch for Network Infrastructure

można go dodać do dowolnego produktu platformy NetCruncha

@@img:layer-2-map.png Layer 2 Map

Wypróbuj NetCruncha

Kiedy infrastruktura sieci zwiększa się i rozprzestrzenia się do wielu lokalizacji, trudniejsze staje się uzyskanie aktualnych statycznych diagramów sieci. Mapy topologii NetCruncha są właśnie automatycznie aktualizowane po dodaniu nowego węzła lub zmianach połączenia portu. Dodatkowo mapy wyświetlają status każdego urządzenia, a połączenia między switchami pokazują rzeczywiste wykorzystanie przepustowości.

NetCrunch używa SNMP (v1,v2c lub v3) do pobierania danych ze switchy. Obsługuje on również protokoły CDP i STP.

 • GŁÓWNE ZALETY

  1. Dostrzeż problemy z siecią w mgnieniu oka i szybko znajdź problematyczne urządzenie lub połączenie na podstawie map sieciowych.
  2. Zobacz aktualny status węzła i informacje o ruchu na diagramach sieci.
  3. Zapoznaj się z relacją między urządzeniem nadrzędnym i zależnym.
 • Mapa segmentu

  Mapa ta pokazuje połączenia na każdym porcie switcha. Każda linia na mapie przedstawia aktualny ruch wejścia/wyjścia na porcie. Możesz kliknąć linię, aby zobaczyć wykres ruchu danego portu w czasie rzeczywistym lub otworzyć jego historię.

  @Segment Map with Traffic Volume

  Mapa może przedstawiać ruch zbiorczy według objętości w ciągu ostatniej godziny lub ostatnich 24 godzin albo po prostu aktualny stan połączeń.

  @@img:segment-map.png Segment Map

 • Mapa portu

  W przypadku, gdy wiele urządzeń jest podłączonych do jednego portu, a NetCrunch nie może uzyskać dostępu do danych switcha lub routera, program rysuje statyczną mapę bez danych o ruchu i porcie.

  Zdarza się to często, gdy wykrywamy nieobsługiwane switche oprogramowania.

  @@img:port-map.png Port Map

 • KLUCZOWE CECHY

  1. Automatyczna prezentacja połączeń między switchami i wykorzystania przepustowości
  2. Wsparcie dla Etherchannels
  3. Monitorowanie ruchu na interfejsach switchy.
  4. Mapowanie portów z obsługą VLAN

Warstwa 2, zwana również warstwą łącza danych, jest drugim poziomem siedmiowarstwowego modelu odniesienia OSI do projektowania protokołu sieciowego. Warstwa 2 jest odpowiednikiem warstwy dostępu do sieci (najniższej warstwy) w modelu sieciowym TCP/IP. Warstwa 2 to warstwa sieciowa używana do przesyłania danych między sąsiednimi węzłami sieci w sieci rozległej lub między węzłami w tej samej sieci lokalnej.

Przełączanie warstwy 2 (lub przełączanie warstwy łącza danych) jest procesem wykorzystywania adresów MAC urządzeń w sieci LAN do segmentowania sieci. Switche i mosty są używane do przełączania warstwy 2. Rozbijają jedną dużą domenę kolizyjną na wiele mniejszych.

W typowej sieci LAN wszystkie hosty są podłączone do jednego urządzenia centralnego. W przeszłości centralne urządzenie było zwykle koncentratorem. Koncentratory miały jednak wiele wad, takich jak brak świadomości ruchu, który przez nie przechodzi, tworzenie jednej dużej domeny kolizyjnej itp. Aby przezwyciężyć niektóre problemy, utworzono mosty. Były one lepsze niż koncentratory, ponieważ tworzyły wiele domen kolizyjnych, ale miały ograniczoną liczbę portów. Wreszcie, zostały utworzone switche, które są nadal szeroko stosowane dzisiaj.

Switche mają więcej portów niż mosty, mogą sprawdzać ruch przychodzący i podejmować odpowiednie decyzje dotyczące przekazywania. Każdy port na switchu jest oddzielną domeną kolizyjną.

ADREM SOFTWARE IS A PARTNER OF