NetCrunch Monitoring Platform

Monitorowanie sieci Cisco

NetCrunch monitoruje wiele aspektów sieci obsługiwanych przez technologie Cisco. Zawiera gotowe wsparcie dla SNMP, NetFlow, IP SLA, NBAR, VoIP oraz mapy sieci warstwy 2 modelu OSI. NetCrunch zawiera ponad 1200 wstępnie skompilowanych modułów Cisco MIB.

Wszystko czego potrzeba do monitorowania Cisco

Na produktach Cisco oparta jest dużą część sieci na całym świecie, od rozwiązań do zarządzania siecią, po ujednoliconą komunikację i zarządzanie przełącznikami sieciowymi.

NetCrunch zapewnia podobne funkcjonalności co rozwiązania własne Cisco, ale poszerza je w taki sposób by były dostępne na urządzeniach innych producentów. Niewiele organizacji ma w sieci wyłącznie urządzenia Cisco.

Sprawne monitorowanie tysiący urządzeń jest możliwe w NetCrunchu dzięki jego ponadprzeciętnej wydajności i monitorowaniu w oparciu o reguły.

NetCrunch pomaga zapewnić wysoką wydajność pracy systemu, stabilność połączeń i bezpieczeństwo aplikacji w sieciach Cisco.

Jako część ekosystemu Cisco, NetCrunch oferuje gotowe do użycia rozwiązania wyposażone w czujniki, pakiety monitorowania i wstępnie skompilowane bazy MIB.

 • Monitorowanie ruterów i przełączników Cisco

  NetCrunch zapewnia wstępnie skompilowane bazy MIB oraz gotowe do użycia pakiety monitorowania dla urządzeń Cisco

  Monitorowanie ruterów Cisco

  Rutery Cisco są powszechnie używane i doceniane za ich stabilność i bezpieczeństwo. NetCrunch umożliwia monitorowanie ruterów Cisco za pomocą SNMP i NetFlow. Dzięki wsparciu NBARv2 pozwala na monitorowanie ruchu aplikacji.

  Monitorowanie przełączników Cisco

  Przełącznik może być wąskim gardłem w sieci, gdyż jego przeciążenie wpływa na całą sieć. Profesjonalne monitorowanie przełączników jest niezbędną częścią monitoringu sieci. NetCrunch umożliwia monitorowanie wydajności przełączników i powiadamianie o pojawiających się problemach.

 • Pakiety monitorowania dla urządzeń Cisco

  NetCrunch zawiera pakiety monitorowania - gotowe do użycia zestawy reguł do monitoringu różnych urządzeń Cisco

  Pakiety monitorowania umożliwiają sprawne zarządzanie ustawieniami monitorowania. Możesz używać ich by stworzyć polisy monitorowania poprzez ustawienie filtrów dla węzłow. NetCrunch oferuje gotowe pakiety monitorowania dla urządzeń i aplikacji Cisco, oraz setki pakietów dla różnych urządzeń sieciowych, usług i aplikacji.

  Lista pakietów monitorowania w NetCrunchu

  Cisco Hardware Health (automatyczny)
  Sprawdza, czy sprzęt (np. wentylator lub zasilacz) działa poprawnie.
  CPU (automatyczny)
  Monitoruje obciążenie procesora urządzenia Cisco.
  Pamięć (automatyczny)
  Monitoruje zużycie pamięci i awarie alokacji bufora.
  Cisco Nexus
  Monitoruje procesor i zużycie pamięci oraz różne statusy sprzętu Cisco Nexus
  Cisco CBQoS (SNMP)
  Monitoruje statystyki jakości serwisu w oparciu o klasy.
  Cisco ADSL (SNMP)
  Tworzy raport ze statystykami ADSL.
  Cisco ASA VPN Tunnels
  Tworzy raporty o ruchu VPN i statystyki sesji.
  Cisco UCS Unified Computing System (SNMP) (automatyczny)
  Monitoruje wiele przydatnych parametrów związanych z ostrzem, obudową i fizycznymi dyskami.
  Cisco Unified Communications Manager
  Monitoruje status Call Managera i niezarejestrowanych urządzeń w sieci.

  Dodatkowo, można łatwo stworzyć własne pakiety monitorowania używając wstępnie skompilowanych baz MIB, lub poprzez zaimportowanie dodatkowych MIB-ów do bazy NetCrunch.

 • Monitorowanie operacji Cisco IP SLA

  NetCrunch pozwala na monitorowanie operacji Cisco IP SLA i powiadamia o zmianie ich statusu. Umożliwia monitorowanie SLA i jakości usług.

  NetCrunch śledzi status operacji i metryki wydajnościowe. Pozwala na monitorowanie fluktuacji VOIP i wielu innych protokołów obsługiwanych przez przełączniki Cisco.

  Możesz przeczytać więcej o monitorowaniu operacji Cisco IP SLA w artykule na blogu lub w dokumentacji.

  @Cisco IP SLAoperations

 • Mapowanie połączeń przełącznika Cisco w warstwie drugiej

  NetCrunch zapewnia automatyczne mapowanie połączeń w warstwie drugiej.

  Mapy topologii sieci w NetCrunchu są automatycznie aktualizowane po dodaniu nowego węzła lub kiedy zmienia się połączenie portu. Mapy warstwy drugiej wyświetlają status każdego urządzenia. Połączenia pomiędzy przełącznikami pokazują faktyczne wykorzystanie przepustowości.

  NetCrunch wspiera VLAN-y i połączenia typu trunk. Może też używać protokołów CDP i STP dla lepszej wizualizacji.

  Funkcjonalność ta jest dostępna w module Layer 2 mapping.

  Dla wybranego połączenia przełącznika, NetCrunch również wyświetla ruch w czasie rzeczywistym.

  @Interface Status

 • Mapowanie portów przełączników Cisco

  NetCrunch umożliwia wizualizacje połączeń na mapach graficznych. Pozwala przeszukiwać listę portów w widoku tabelarycznym.

  Moduł layer 2 visualization prezentuje graficzną mapę portów. NetCrunch udostępnia listę wszystkich interfejsów przełączników Cisco, a także osobne okno z listą portów pogrupowanych według sieci VLAN.

  Okno mapowania portów daje szybki wgląd w to, co jest podłączone do czego oraz pozwala na szybkie przeszukanie wszystkich węzłów podłączonych do przełącznika.

  @Port Mapping

 • Monitorowanie ruchu używając NetFlow i Cisco NBARv2

  NetCrunch obsługuje NetFlow v5 i v9 oraz Cisco NBAR v2 do monitorowania ruchu z aplikacji.

  Analizator ruchu NetCrunch przetwarza przepływy danych z urządzeń Cisco, używających takich popularnych protokołów jak IPFix oraz NetFlow v5 i v9. Analizator przepływów obsługuje wiele żródeł i protokołów, również od innych producentów niż Cisco.

  NetCrunch prezentuje również zagregowane pulpity z informacjami o grupie węzłów i wyświetla szczegółowe dane dla każdego węzła zawartego w Atlasie (baza sieci).

  NetCrunch wspiera monitoring aplikacji za pomocą NBARv2. Dla urządzeń nieobsługujących Cisco NBAR, można utworzyc własne definicje aplikacji dla Analizatora przepływu NetCrunch.

  Zapoznaj się z modułem Traffic Flow Analyzer by uzyskać więcej informacji.

  @Flow Dashboard

 • Monitorowanie ruchu na przełącznikach Cisco

  NetCrunch może śledzić ruch na każdym porcie i prezentować go w czasie rzeczywistym.

  NetCrunch przedstawia mapy drugiej warstwy z aktualnymi danymi o ruchu. Dodatkowo może wyświetlić wolumen ruchu na każdym porcie.

  @Traffic Volume

  Kliknięcie na wybrane połączenie na przełączniku pozwala zobaczyć bieżący ruch na tym połączeniu. Można również przełączać się pomiędzy widokami ruchu w czasie rzeczywistym, z ostatnich 24 godzin oraz 7 lub 30 dni.

  @Switch Port Traffic

  Przeczytaj więcej o mapowaniu 2 warstwy

Wszechstronny monitoring

NetCrunch pozwala na monitorowanie całej sieci, bezagentowo i niezależnie od tego, kto jest producentem monitorowanego urządzenia czy aplikacji. Szeroka funkcjonalność i konfiguracja monitorowania w oparciu o reguły to tylko kilka powodów dlaczego administratorzy przechodzą na NetCruncha.

Moduły platformy NetCrunch

NetCrunch Platform

Describe NetCrunch platform and some links here

AdRem Software jest partnerem