AdRem Software

Ogólne warunki korzystania z usług

(Ostatnia aktualizacja: 25 stycznia 2017)

Proszę zapoznać się z treścią Warunków Korzystania z Usług przed rozpoczęciem korzystania ze stron internetowych http://www.adremsoft.com/ lub http://www.adremsoftware.com/ lub oprogramowania będącego własnością firmy AdRem Software sp. z o.o.

Poprzez korzystanie ze strony internetowej lub z oprogramowania będącego własnością AdRem Software sp. z o.o., użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie zasad określonych w niniejszym dokumencie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na te warunki, proszę zaprzestać korzystania z tej strony lub produktów AdRem Software.

Wyłączenie odpowiedzialności:

Firma AdRem Software stworzyła niniejszą stronę internetową i swoje produkty z dużą starannością, w celu zapewnienia najistotniejszych i najbardziej aktualnych informacji na temat firmy i jej produktów. Jednakże, firma AdRem Software nie może zagwarantować, że zawartość niniejszej strony internetowej jest poprawna i w pełni aktualna. Informacje zawarte na tej stronie nie stanowią umowy ani gwarancji. W związku z tym, informacje dostępne na stronie internetowej AdRem Software są aktualizowane „w miarę ich dostępności” oraz „w formie w jakiej są one dostępne”. Firma AdRem Software nie gwarantuje dokładności, kompletności ani dostępności strony internetowej lub którejkolwiek z jej podstron. Ponadto, firma AdRem Software nie gwarantuje, że strona internetowa lub jej produkty są wolne od błędów.

Ograniczona odpowiedzialność:

W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, firma AdRem Software lub którykolwiek z jej partnerów, pracowników, członków zarządu lub pośredników uchyla się od wszelkiej odpowiedzialności w stosunku do jakiejkolwiek osoby lub podmiotu za jakiekolwiek pośrednie lub bezpośrednie straty, roszczenia lub szkody. Obejmuje to systuacje wynikające z zaniedbania, niewłaściwego użycia lub jakiegokolwiek wykorzystania niniejszej strony internetowej lub jakiegokolwiek oprogramowania niżej udostępnionego.

Własność intelektualna:

AdRem Software sp. z o.o. rości sobie wszelkie prawa do tytułu, schematu nazewnictwa, znaków towarowych, patentów, kodu, zawartości strony internetowej i produktów firmy.

Poufność danych: AdRem Software przywiązuje ogromną wagę do prywatności swoich klientów i z tego powodu posiadamy Politykę Prywatności, która dokładnie określa sposoby zabezpieczania danych oraz w jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe. Wszelkie informacje na temat naszej strony internetowej i produktów podlegają Polityce Prywatności, dostępnej pod adresem: https://www.adremsoft.com/privacy.php. Należy pamiętać, że Polityka Prywatności AdRem Software jest włączona do Warunków Korzystania z Usług.

Linki wychodzące::

Strona internetowa oraz produkty AdRem Software mogą kierować do zewnętrznych, nie związanych z firmą AdRem Software stron internetowych lub zasobów. Firma AdRem Software nie ma żadnego wpływu na owe zasoby lub strony i nie ponosi żadnej odpowiedzialności oraz nie udziela żadnej gwarancji na ich zawartość. W związku z tym, firma AdRem Software nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z konsultacji, zaniedbania lub niewłaściwego wykorzystania tych zasobów lub stron.