Background

NetCrunch Platform Module

SNMP & Core Monitoring

SNMP jest wszechobecny ze względu na swoją prostotę i wykorzystanie protokołu UDP. Podstawowe monitorowanie w NetCrunchu opiera się na monitorowaniu łączności i sprawdzaniu odpowiedzi z usług sieciowych (PING, HTTP, DNS, DHCP, FTP). NetCrunch obsługuje ponad 70 protokołów sieciowych i wszystkie wersje SNMP (v1, v2c i v3).

Moduł jest częścią wszystkich produktów NetCruncha

@Service Status

Wypróbuj NetCruncha

Monitorowanie reaktywne rozpoczyna się od sprawdzenia dostępności i czasu reakcji najważniejszych usług, takich jak DNS, HTTP, DHCP, RADIUS i inne. NetCrunch nie tylko sprawdza, czy port jest otwarty lub, czy nawiązano połączenie, ale weryfikuje także odpowiedź usługi, aby upewnić się, że odpowiada ona poprawnie. Protokół SNMP jest niezbędnym protokołem używanym do monitorowania stanu i wydajności różnych urządzeń. Mimo że ma on już prawie 30 lat, nadal jest niezbędnym elementem monitorowania. Jest łatwy do zaimplementowania, szczególnie po stronie agenta, dzięki czemu można go znaleźć w wielu urządzeniach, takich jak switche, drukarki, UPS, firewalle i inne.

 • GŁÓWNE ZALETY

  1. Ponad 70 protokołów sieciowych obsługiwanych natychmiast po uruchomieniu
  2. Możliwość definiowania własnych kontroli protokołów nawet ze wzorami regexp
  3. Pełna obsługa wszystkich wersji SNMP i pułapek SNMP, powiadomień SNMP (v3) i Info messages SNMP (v3)
  4. Kompilator modułów MIB
  5. 8500+ skompilowanych MIB-ów od ponad 460 dostawców ze źródłami
  6. Przeglądarka SNMP i narzędzia diagnostyczne
  7. Technologia SNMP View z edytorem pozwalająca tworzyć widoki przyjazne w odbiorze dla użytkownika dla dowolnego urządzenia SNMP
  8. 60+ Pakietów monitorowania - gotowych do użycia ustawień monitorowania dla różnych urządzeń
  9. Zbudowany na bogatej w funkcje i kompletnej platformie monitorowania ze wbudowaną bazą danych, alertowaniem, raportowaniem i zaawansowaną logiką wartości progowych
  10. Łatwe zarządzanie ustawieniami danych uwierzytelniających poprzez profile SNMP
 • Monitorowanie dostępności

  Jest to najbardziej podstawowy typ monitorowania w NetCrunchu. Stan węzła określany jest zasadniczo przez dostępność usług sieciowych. Gdy węzeł jest w stanie „krytycznym”, jest monitorowany tylko przez jedną usługę sieciową, którą nazywamy usługą wiodącą.

  Niestandardowe testy usług sieciowych

  Netcrunch automatycznie wykrywa usługi na każdym urządzeniu i zaczyna je monitorować. Każde sprawdzenie wymaga wysłania wielu pakietów, tak żeby program mógł obliczyć stopień utraty pakietów i upewnić się, że dana usługa odpowiada, nawet jeśli odrzuci część odpowiedzi.

  NetCrunch obsługuje ponad 70 protokołów, w tym bezpieczną wersję protokołów, takich jak HTTP/S, FTPS, POP3/S itp.

  Niestandardowe testy usług sieciowych

  Możesz łatwo duplikować definicję usługi i utworzyć nową z inną nazwą portu. Na przykład możesz zmienić port i zapisać usługę HTTP jako „HTTP 8080”. Można również utworzyć nowy test protokołu od początku, definiując typ protokołu, port, dane do wysłania i wzorzec odpowiedzi (można użyć wyrażeń regularnych).

  Zdalny próbnik

  Wszystkie testy usług sieciowych są dostępne w Zdalnym Próbniku - lekkiej sondzie, którą można zainstalować na małym urządzeniu z systemem Windows. Można go używać w podobny sposób, jak w Cisco IPSLA, ale w tym przypadku sprawdzałby zdalne połączenia i jakość usług.

  Więcej informacji można znaleźć w rozdziale Monitorowanie rozproszone.

 • MIB Compiler & MIB Database

  @MIB Compiler

  NetCrunch dostarcza wstępnie skompilowaną bibliotekę MIB zawierającą ponad 8500 MIB-ów, w tym Cisco, Nortel, 3Com, Alcatel i setki innych.

  @MIB Groups

  Moduły zostały pogrupowane według dostawców i można zauważyć, że niektóre grupy MIB-ów, takie jak grupa Cisco, zawierają ogromną liczbę skompilowanych modułów (ponad 1000).

 • Widok danych SNMP

  @SNMP Views

  Protokół SNMP opisuje tylko zmienne, tabele i podstawowe operacje, z kolei tabele SNMP często odwołują się do innych tabel, aby wyszukać wartości kolumn, co sprawia, że odczyt danych nie jest łatwy.

  Widoki SNMP w NetCrunchu umożliwiają prezentowanie danych w postaci czytelnej dla odbiorcy. Ponadto widoki te pozwalają na zmianę wartości SNMP, dzięki czemu mogą utworzyć interfejs użytkownika dla urządzenia SNMP.

  NetCrunch udostępnia wiele gotowych do użycia definicji widoków dla popularnych urządzeń, takich jak switche, routery lub serwery. Program umożliwia również tworzenie niestandardowych widoków, które mogą być automatycznie rozpoznawane przez dany typ urządzenia i wyświetlane dla niego poprawnie.

 • Monitorowanie SNMP

  Zarządzanie ustawieniami węzłów nie jest skomplikowane. Wystarczy, że dodasz element, który chcesz monitorować, do kafelek Własny lub Pułapki SNMP, lub Interfejsy.

  Jednak najłatwiejszym sposobem zarządzania ustawieniami SNMP jest korzystanie z pakietów monitorowania.

  @Adding SNMP Monitoring Packs

  Monitorowanie zmiennych SNMP

  Aby monitorować SNMP na danym węźle, należy włączyć monitor SNMP, ustawić jego profil i ustawienia portu - w przeciwnym razie będzie on używał portu domyślnego.

  Możesz szybko ustawić alerty wartości liczbowych za pomocą jednego z wielu typów wartości progowych dostępnych w NetCrunchu. Proces jest bardzo prosty, kliknij opcję Własny i dodaj <Alert dla licznika wydajnościowego>.

  Zobacz: Wyzwalacze zdarzeń

  Wtedy będziesz mógł wybrać zmienną SNMP jako licznik wydajności. Możesz znaleźć OID w bibliotece MIB lub wprowadzić OID, jeśli taki posiadasz.

  Ustawianie alertów dla wartości tekstowych

  Możesz także monitorować wartości tekstowe zwracane przez agenta SNMP. W tym celu należy wybrać typ alertu <Nowe zdarzenie dla wartości zmiennej SNMP>.

  Akcja alertowa i przekazywanie

  NetCrunch pozwala na wykonanie Ustaw zmienną SNMP jako akcję alertową. Co więcej, NetCrunch może przekazywać wszystkie odebrane pułapki do innego menedżera SNMP, co ułatwia konfigurację urządzenia.

 • Odbieranie i rejestrowanie pułapek SNMP

  NetCrunch domyślnie otrzymuje pułapki SNMP, nawet z węzłów, które nie znajdują się w Atlasie. Wystarczy skonfigurować urządzenie, aby wysłać je do NetCruncha.

  @Receive SNMNP Traps

  Zmiana pułapek w alerty

  Zmiana odebranych pułapek z okien Źródeł zdarzeń zewnętrznych w alerty nie jest skomplikowana, program utworzy nowy węzeł, jeśli ten nie jest jeszcze zdefiniowany w Atlasie. This process simply creates the alert by trap OID. W tym procesie alert tworzony jest przez pułapkę OID. Możesz także zdefiniować bardziej złożone alerty, filtrując pewne zmienne pułapki.

  Powiadomienia SNMPv3

  Protokół SNMP v3 używa innego modelu powiadomień niż wcześniejsze wersje SNMP. Najpierw należy zdefiniować odpowiedni profil autentykacji, ponieważ powiadomienia muszą zostać zdekodowane przy użyciu hasła i prawidłowych ustawień szyfrowania.

  Czytaj więcej Odbieranie powiadomień SNMPv3

 • Monitorowanie switchy i mapowanie portów

  Ponieważ switche są bardzo istotną częścią twojej sieci, monitorowanie ich wydajności jest niekwestionowane. Monitorowanie interfejsów switchy umożliwia monitorowanie przepustowości.

  @Switch SNMP Monitoring Settings

  Na powyższym obrazku można zobaczyć pakiety monitorowania dodane automatycznie do urządzenia przełączającego.

  Monitorowanie interfejsów

  Możesz kontrolować monitorowanie interfejsu za pomocą Reguł. Domyślnie NetCrunch monitoruje wszystkie aktywne interfejsy. Możesz również tworzyć własne reguły i monitorować tylko wybrane interfejsy.

  @Interface Monitoring Policy

  Informacje o ruchu sieciowym

  NetCrunch przedstawia ruch na wszystkich interfejsach.

  @Switch Interfaces

  Mapowanie portów

  @Port Mapping


  Ponadto NetCrunch umożliwia mapowanie topologii warstwy 2 za pomocą dodatkowego modułu Layer 2 Topology Mapping

 • Monitorowanie operacji Cisco IP SLA

  NetCrunch umożliwia monitorowanie stanu operacji IP SLA Cisco. Możesz wybrać operacje, które zostały wcześniej zdefiniowane na urządzeniu Cisco. Operacje są pogrupowane według typu protokołu. Możesz bez problemu ustawić alert o stanie lub metrykach.

  Czytaj więcej w dokumentacji Operacje Cisco IP SLA

  @Cisco IPSLA Operation Status

 • Monitorowanie drukarek

  NetCrunch oferuje dwa narzędzia monitorujące drukarki. Oba używają protokołów SNMP i wymagają, aby Printer MIB v2 była obsługiwana przez drukarkę.

  Ogólny pakiet monitorowania drukarki CMYK

  Umożliwia on monitorowanie poziomu tonera lub pojemnika z tuszem.

  Czujnik drukarki

  Czujnik ten umożliwia monitorowanie czegoś znacznie więcej niż tylko poziomu zasobów. Obsługuje on obiekty stanu drukarki i może obserwować alerty wyzwalane przez drukarkę.

 • @NetCrunch Tools SNMP Scanner

  Możesz także otrzymać bezpłatne narzędzia NetCruncha, które zawierają skaner SNMP obsługujący SNMP v3.

Typy urządzeń SNMP

Typy urządzeń SNMP obejmują switche, mosty, routery, serwery dostępu, hosty komputerów, serwery, zasilacze UPS, drukarki, kamery IP, a nawet urządzenia automatyki, które można kontrolować dzięki bramkom SNMP. Są to urządzenia będące częścią sieci SNMP i przekazujące istotne informacje za pośrednictwem protokołu SNMP o stanie różnych usług.

NetCrunch jest niezależny od producentów

Zapełnianie infrastruktury sieciowej urządzeniami od jednego dostawcy jest trudne. NetCrunch standardowo obsługuje wielu producentów, włączając Cisco, HP, Huawei, Juniper, Dell, Alcatel, Arista i wiele innych.

NetCrunch zapewnia obsługę dla ponad 460 producentów sprzętu, dzięki czemu nie musisz szukać MIB-ów, ponieważ wszystkie są już w bazie danych NetCruncha.


Przeczytaj więcej w rozdziale Monitorowanie urządzeń SNMP

ADREM SOFTWARE IS A PARTNER OF