Background

NetCrunch Platform Module

Advanced Monitoring
and Alerting

Ustaw status połączeń redundantnych za pomocą węzła statusu biznesowego i unikaj fałszywych alertów z zaawansowanymi progami i warunkami alertowania.

Ten moduł jest zawarty w

 • NetCrunch Suite

można go dodać do dowolnego produktu platformy NetCruncha.

@Performance Chart

Wypróbuj NetCruncha

Ustawienie górnego lub dolnego progu wydaje się proste, prawda? Co się dzieje, gdy wartość oscyluje i co minutę przekracza górną i dolną granicą progową? Niestety niepotrzebnie co chwilę otrzymujesz alert.

Sytuacja ta jest tylko przykładem, dlaczego niektóre proste modele czasami nie działają i warto sięgnąć po nieco bardziej zaawansowane funkcje, takie jak progi z osobną granicą resetowania.

Innym przykładem może być sytuacja, w której chcesz zareagować tylko wtedy, gdy oba z dwóch połączeń nie powiodą się, w przeciwnym wypadku wystarczy Ci powiadomienie. Zaawansowane algorytmy monitorowania są odpowiedzią na te specyficzne potrzeby, które mogą nie być częste, ale czasami okazują się niezbędne.

 • GŁÓWNE ZALETY

  1. Użyj zaawansowanych warunków alertowania, aby wywoływać alerty nawet wtedy, gdy dane zdarzenie nie miało miejsca (np. Brakująca kopia zapasowa lub puls).
  2. Użyj statusu biznesowego do reprezentowania i określania stanu z wielu monitorowanych elementów.
  3. Użyj zaawansowanych progów, aby wykryć nieprawidłowości i uniknąć fałszywych alertów.
 • Zaawansowane alertowanie

  NetCrunch wykracza poza tradycyjne monitorowanie urządzeń sieciowych. Praktycznie jest w stanie monitorować każdy proces i urządzenia, w których czas reakcji nie musi być krótszy niż 15 sekund.

  @Alerting Conditions

  Alerty warunkowe

  NetCrunch może przetwarzać zdarzenia z wielu zewnętrznych źródeł, które mogą zachowywać się w nietypowy sposób. Dlatego wyposażyliśmy NetCruncha w szereg dodatkowych warunków, które możesz dodać do dowolnego alertu. NetCrunch zapewnia alertowanie warunkowe, które umożliwia monitorowanie sygnału taktowania lub reagowanie na brakujące zdarzenia. Może również sprawić, że alert będzie mniej wrażliwy na powtarzające się zdarzenia.

  Korelacja

  Wszystkie alerty wewnętrzne NetCruncha są skorelowane. W przypadku innych alertów, czyli zewnętrznych (tj. Pułapek, komunikatów syslog) NetCrunch umożliwia dodanie do alertu listy akcji, które mogą go zamknąć. Alert może również zostać zamknięty automatycznie po upływie określonego czasu. Tego rodzaju zdarzenia muszą wystąpić na tym samym węźle.

  Inną korelację można zdefiniować dla alertów występujących na różnych węzłach w tym samym przedziale czasu.

  Przeczytaj więcej na temat Warunków alertowych i korelacji

 • Status biznesowy

  Węzeł w NetCrunchu jest jednostką Atlasu, grupą usług zwykle reprezentujących punkt końcowy sieci (interfejs)

  @Business Status Node

  Niemniej jednak węzeł NetCruncha może stanowić znacznie więcej niż tylko punkt końcowy sieci, ponieważ model monitorowania sieci ewoluował od zwykłego obserwowania urządzeń, następnie punktów końcowych, aż wreszcie stał się monitorowaniem chmury usług.

  Węzeł często nie potrzebuje adresu IP. Taki rodzaj węzła jest węzłem statusu biznesowego, który reprezentuje stan grupy usług (węzłów, usług czujników lub pakietów monitorowania), która jest obliczana automatycznie.

  Możesz dodać wiele elementów do każdej grupy, co przekłada się na warunek logiczny określający stan węzła.

  Status biznesowy może polegać na innym węźle statusu, dzięki czemu można łatwo utworzyć ścieżkę dla najważniejszych usług, tworząc łańcuch węzłów statusu biznesowego.

 • Zaawansowane progi

  @Falling Threshold

  W przeciwieństwie do produktów monitorujących na poziomie podstawowym, NetCrunch oferuje szeroki zakres warunków progowych, w tym linie bazowe do profesjonalnego zastosowania.

  Progi te pomogą uniknąć fałszywych alertów i wykryć nieprawidłowości lub nagłą zmianę monitorowanej wartości.

  Wyzwalacze zdarzeń dla liczników

Dokładność

Dokładność NetCrunch bazuje na solidnej analizie statystycznej. Program oferuje wysoką poprawność z nieco niższą precyzją, aby osiągnąć wysoki poziom wydajności.

Surowe dane

NetCrunch przechowuje zarówno surowe dane, jak i wstępnie przetworzone próbki danych. W zależności od poziomu analizy program wykorzystuje różne strumienie danych do dokładnego prezentowania danych na ekranie (nie potrzeba więcej danych niż może wyświetlić ekran).

ADREM SOFTWARE IS A PARTNER OF