Background

NetCrunch for SNMP Devices

snmp

Monitoruj wszelkie urządzenia SNMP, w tym przełączniki i zapory ogniowe, uzyskaj wszystkie wstępnie skompilowane MIBy oraz kompleksowe funkcje ostrzegania.

Możesz także sprawdzać wydajność i dostępność ponad 70 usług sieciowych (takich jak PING, HTTP, LDAP, CIFS / SMB, SQL).

Wypróbuj

Moduły składowe

NetCrunch jest zintegrowaną platformą zbudowaną na zasadzie modułowości. Wszystkie elementy działają ze sobą i mogą zostać włączone lub dodane w dowolnym momencie. Możesz dodać więcej węzłów/interfejsów lub inny moduł, gdy jest to potrzebne lub gdy twój budżet jest na to gotowy.

 • NetCrunch Platform

  • Atlas - elastyczna baza danych sieci
  • Widoki niestandardowe, pulpity nawigacyjne i najlepsze listy
  • Zależności monitorowania
  • Inteligentne mapy graficzne
  • GrafCrunch własna wersja projektu Grafana
  • Widok alertów oczekujących/trwających
  • Eskalacja alertów
  • 35+ akcji alertowych, w tym zdalne wykonanie skryptów
  • Korelacja alertów
  • Konsole stacjonarna, internetowa i mobilna

  950 USD Dowiedz się więcej

 • SNMP & Core Monitoring

  • 70+ Usług sieciowych
  • Monitorowanie niestandardowych usług sieciowych
  • Obsługa SNMP v1, v2c i pełna obsługa v3
  • 8600+ wstępnie skompilowanych MIB-ów ze źródłami
  • 500+ obsługiwanych dostawców
  • 60+ Pakietów monitorowania SNMP
  • Konfigurowalne widoki SNMP urządzenia
  • Monitorowanie przłączników i mapowanie portów
  • Monitorowanie drukarek
  • Kompilator modułów MIB
  • Monitor Cisco IPSLA
  • Pułapki i powiadomienia SNMP

  Dowiedz się więcej

 • Logs, Servers, Virtualization, and Application Monitoring

  • Monitorowanie serwerów monitorami wydajności dla Windows, Linux, Mac OS X, BSD, FreeBSD, Solaris
  • Czujniki SQL (Oracle, SQL Server, MySQL, MariaDB, ODBC)
  • Monitorowanie dzienników (Windows, Apache, Log4J, logi tekstowe w niestandardowym formacie)
  • Serwer Syslog
  • Monitorowanie VMware ESXi oraz Hyper-V
  • Czujniki IPMI (dla Dell, HP, IBM i ogólnych)
  • Monitorowanie Web/Cloud
  • Czujniki internetowe oraz HTTP/S
  • Ponad 250 typów monitorów, w tym protokołów, pakiety monitorowania oraz zaawansowane czujniki
  • Pakiety monitorowania dla popularnych aplikacji (Exchange, SQL, i inne)
  • 10 czujników WMI

  650 USD Dowiedz się więcej

 • Hardware and Software Inventory for Windows

  • Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania
  • Monitor wydajności systemu Windows
  • Monitor dziennika zdarzeń systemu Windows
  • Pakiety monitorowania dla popularnych aplikacji Windows (Exchange, SQL, Antivirus)
  • 10 Czujników WMI

  650 USD Dowiedz się więcej

 • Layer 2 Visualization

  • Mapowanie topologii warstwy 2
  • Automatyczna mapa routingu
  • Monitorowanie ruchu na przełącznikach
  • Wizualizajc ruchu na przełącznikach i raportowanie
  • Obsługa VLAN

  950 USD Dowiedz się więcej

 • Traffic Flow Analyzer

  • Analizator przepływu sieci (NetFlow)
  • Wizualizacja ruch dla dowolnego widoku Atlasu sieci
  • Obsługa IPFix, NetFlow (v5 i v9), sFlow, JFlow, netStream, cFlow, AppFlow i rFlow
  • Monitorowanie aplikacji Cisco NBAR2
  • Monitorowanie niestandardowych aplikacji (własnych)

  650 USD Dowiedz się więcej

 • Integration Services

  • Przekazywanie pułapek SNMP i Syslog
  • Eksportuj MIB NetCruncha w celu integracji z innym NMS za pośrednictwem SNMP
  • 20+ Integracji aplikacji Help Desk i Productivity (Zendesk, Trello, ConnectWise...)
  • Sterownik ODBC do uzyskania dostępu do danych zdarzeń
  • Performance Trend Exporter (automatyczny)

  450 USD Dowiedz się więcej

 • Advanced Monitoring and Alerting

  • Zaawansowane warunki alarmowania
  • Węzły statusu biznesowego
  • Zaawansowane progi z liniami bazowymi

  450 USD Dowiedz się więcej

 • Advanced Configuration

  • Zarządzanie wieloma użytkownikami
  • Grupy organizacyjne
  • Niestandardowe zasady monitorowania
  • Szablony monitorowania
  • Dynamiczne foldery

  450 USD Dowiedz się więcej

 • Add-ons

  • Czujnik kamery IP
  • Czujnik rejestratora wideo TruVision
  • Zdalne próbniki

  Dowiedz się więcej

 • 0

  Moduły

  Wszystkie
NC Logo

Licencjonowanie

NetCrunch jest licencjonowany ze względu na liczbę monitorowanych węzłów sieci (komputer, urządzenie) lub ze względu na liczbę monitorowanych interfejsów przełączników sieciowych (portów), w zależności od tego, która z tych dwóch liczb jest większa.

Czytaj więcej