Zarządzanie użytkownikami NetCruncha i powiadomieniami