Monitorowanie Systemów i Aplikacji przy pomocy NetCruncha

NetCrunch monitoruje bez agentów główne systemy operacyjne takie jak: Windows, Mac OS X, Solaris, Linux oraz BSD. W pełni wspiera ESXi oraz monitorowanie aplikacji webowych, dzienników tekstowych oraz innych.

Monitorowanie Windows

NetCrunch wykorzystuje zdalne połączenie do systemu Windows by monitorować jego wydajność (bez użycia SNMP czy agenta). Poprzez odczytywanie liczników wydajnościowych dostępnych w systemie Windows, NetCrunch śledzi pracę i powiadamia o problemach wpływających na wydajność systemu operacyjnego i innych aplikacji wspierających liczniki Windows (SQL, Exchange i inne).

Monitorowanie liczników wydajnościowych

NetCrunch umożliwia zdalne monitorowanie wszystkich liczników wydajnościowych Windows, w tym również liczników dyskowych. Lista dostępnych liczników zależy od wersji systemu i zainstalowanych na nim aplikacji. Program pozwala na ustawianie dla tych liczników 8 rodzajów wyzwalaczy alarmowych.

Wyzwalacze zdarzeń dla liczników

@@windows-performance.png Przykładowy widok wydajności Serwera Windows

Usługi Windows

Monitorowanie usług Windows jest ważne gdy monitorujemy większość aplikacji zainstalowanych na Serwerze Windows. Najczęściej ustawiany alarm dla usług to Usługa nie działa. NetCrunch umożliwia również przeglądanie usług w oknie statusu węzła, co pozwala na zdalne zarządzanie usługami.

@@windows-services.png Usługi Windows - widok filtra

Narzędzia WMI

NetCrunch zawiera zestaw narzędzi do zdalnego dostępu informacji z WMI. Zestaw ten jest również dostępny jako odrębny darmowy program do pobrania.

@@@/wmitools/img/general-info.png Narzędzia WMI - okno Informacji ogólnych

Inwentaryzacja sprzętu i programów

NetCrunch potrafi zbierać informacje inwentaryzacyjne z maszyn Windows. Program wyświetla szczegółowe informacje o każdej maszynie, w tym listę zainstalowanych na niej aktualizacji. W NetCrunchu można porównać ze sobą poszczególne audyty i przeglądać zmiany w sprzęcie i oprogramowaniu. Program posiada też sumaryczne widoki oprogramowania z wielu maszyn.

@@inventory-view.png Okno inwentaryzacji dla węzła

Aplikacje działające na Windows

Wiele aplikacji/usług Windows może być monitorowanych poprzez śledzenie wpisów do dziennika zdarzeń lub monitorowanie liczników wydajnościowych.

NetCrunch rozszerza możliwości monitorowania dzięki modułowi NC Open Monitor, który pozwala na dołożenie napisanego przez administratora programu (w dowolnym popularnym języku programowania) lub skryptu (javascript, powershell), który dostarczy dodatkowych danych wydajnościowych właściwych danej aplikacji.

Sensor plików i folderów

Sensor plików pozwala monitorować obecność i rozmiar pliku, jak również sprawdzać czy został zmodyfikowany. Może być również użyty do przeszukiwania zawartości pliku czy znajdowania nowych wpisów tekstowych i konwertowania ich w alarmy NetCruncha.

Sensor folderów umożliwia śledzenie zawartości wybranych folderów, np. czy został w nich dodany lub usunięty jakiś plik.

Dziennik zdarzeń Windows

NetCrunch potrafi zdalnie zbierać, filtrować i analizować dane z wielu maszyn Windows korzystając z WMI.

Pozwala to na definiowanie prostych filtrów alarmowych które konwertują wpisy do dziennika w alarmy NetCruncha. Filtry te są automatycznie konwertowane w złożone kwerendy WQL.

Pakiety monitorowania

NetCrunch zawiera predefiniowane Pakiety monitorowania, które automatycznie konfigurują zbieranie i alarmowanie o podstawowych licznikach wydajnościowych zarówno serwerów Windows jak i stacji roboczych Windows. Powszechnie zbierane liczniki to : obciążenie procesora, wykorzystanie pamięci, zajętość dysku, zadania i kolejki wydruku, procesy, system plików oraz obciążenie sieci.

Pakiety monitorowania

Monitorowanie systemów Linux, Mac OS X i BSD

NetCrunch wspiera bezagentowe monitorowanie systemów z rodziny UNIX za pomocą protokołu SSH. Dzięki temu unikniesz często problematycznego korzystania z SNMP na tych systemach.

Linux

NetCrunch śledzi ponad 100 liczników wydajnościowych by sprawdzić wydajność serwerów Linux z jądrem w wersji 2.4 lub nowszym. W programie testowano monitorowanie następujących dystrybucji Linuxa: Cent OS, RedHat, Fedora, Novell OES, stacja robocza i serwer Ubuntu.

@@linux-processes.png Lista procesów

Mac OS X

NetCrunch umożliwia zintegrowane monitorowanie systemów Mac OS X. Wspierane są wszystkie wersje Mac OS X, w tym wersja "El Capitan",

Monitorowanie obejmuje:

 • System (działa/nie działa, zalogowani użytkownicy),
 • Obciążenie procesora,
 • Wykorzystanie pamięci,
 • Zajętość dysku,
 • Statystyki interfejsów sieciowych,
 • Procesy (obciążenie procesora i zajęta pamięć dla każdego procesu),
 • Użytkownicy (obciążenie procesora i wykorzystanie pamięci),
 • Statystyki TCP.

BSD

NetCrunch monitoruje serwery FreeBSD, OpenBSD i NetBSD.

Program potrafi monitorować następujące metryki:

 • System (działa/nie działa, zalogowani użytkownicy),
 • Obciążenie procesora,
 • Wykorzystanie pamięci,
 • Zajętość dysku,
 • Statystyki interfejsów sieciowych,
 • Procesy (wykorzystanie procesora i zajętość dysku dla każdego procesu),
 • Użytkownicy (wykorzystanie procesora i zajętość dysku),
 • Statystyki TCP.

@@tcp-connections.png Lista połączeń TCP w systemie BSD

Solaris

NetCrunch monitors Solaris without agents using only an SSH script. This script is automatically uploaded to the remote machine. To start monitoring a Solaris system, you must set a node Device Type to Solaris to let NetCruch recognize it correctly.

Programs include following Monitoring Packs

 • Network Traffic (automatic) - It allows to collect data for traffic statistic on Top Charts
 • Processes - It allows to collect information for processes
 • Solaris (automatic) - Monitors necessary system parameters such as Available Memory, Swap Available, Processor Utilization and Volume Free Space
 • Solaris (SNMP) - It requires SNMP to be enabled. It monitors: CPU Load, Load Check, Minimum Swap Space, Swap Space

Monitorowanie VMWare ESX

NetCrunch wspiera monitorowanie ESX/i wersji 5.5 i 6. Program łączy się bezpośrednio z serwerami ESX, stąd nie potrzebuje instalacji vCenter. NetCrunch zawiera predefiniowane pakiety monitorowania dla ESX, które są automatycznie włączane dla węzłów, których typ urządzenia ustawiony zostanie jako ESX.

Monitorowanie maszyn wirtualnych

NetCrunch może monitorować liczniki wydajnościowe dla systemów gości (maszyn wirtualnych).

Dostępne liczniki

 • %CPU Usage
 • % Guest Memory Usage
 • % Host Memory Usage
 • Guest Used Memory Bytes
 • Host Used Memory Bytes
 • Network Utilization Bytes per sec.
 • Used CPU Hz

Monitorowanie sprzętu na którym uruchomiony jest ESXi

NetCrunch może monitorować i powiadamiać o problemach ze sprzętem na podstawie informacji dostarczanych przez serwer ESX.

@@@/adoc/get-res.php?doc=NetCrunch&topic=12291447204131&id=ESXStatus.png Status sprzętu ESX

Serwer Apache, serwer stron internetowych, pliki i foldery

Sensor Apache

NetCrunch zawiera sensor do monitorowania wydajności serwera internetowego Apache.
Sensor umożliwia monitorowanie różnych metryk wydajnościowych, zgrupowanych w obiektach takich jak Country, Summary i Virtual Host.

Liczniki sumaryczne

 • Bytes per Second
 • Client Count
 • Process Count
 • Requests per Second
 • Total Requests
 • Total Transfer
 • Up Time

Liczniki dla Country i Virtual Host

 • Avg. CPU Timer
 • Avg. Request Elapsed Time
 • Avg. Request Processing Time
 • Client Count
 • Max CPU Count
 • Max Request Elapsed Time
 • Max Request Processing Time
 • Transfer

Sensor FTP dla zdalnych folderów

Sprawdza zawartość foldera, parametry logowania i wiele innych warunków. Sensor wspiera połączenia FTP, SFTP i FTPS .

Sensor FTP/HTTP/s dla zdalnych plików

Sprawdza zawartość plików zdalnych, parametry logowania, monitoruje zdalne logi tekstowe, rozmiar pliku lub czas zmiany, obecność, i wiele więcej. Wspiera połączenia HTTP i HTTPS.

Sensor stron internetowych

NetCrunch zawiera zaawansowany monitor stron internetowych, który potrafi ładować i wykonywać dynamiczne strony zawierające Javascript tak, jakby były ładowane przez przeglądarkę. Umożliwia również monitorowanie stron wymagających logowania (wspierając standardowy HTML lub własne formy logowania).

Dostępne alerty dla stron internetowych:

 • wielkość strony lub jej czas ładowania
 • zmiana zawartości strony
 • alert jeśli występuje dany tekst lub jeśli go nie ma
 • jeśli strona nie istnieje
 • błąd ładowania strony
 • błąd ładowania zasobów strony
 • błąd autentykacji strony

Dostępne metryki wydajnościowe:

 • % dostępności
 • kod statusu HTTP
 • błąd JS
 • czas ładowania
 • rozmiar głównej ramki
 • ilość zasobów
 • ilość błędów w zasobach
 • całkowity rozmiar

Prosty sensor HTTP/S

Sensor ten przeznaczony jest do wysyłania zapytań REST-owych - pobiera on po prostu dane przez HTTP i sprawdza odpowiedzi, w tym zawartość odpowiedzi. Wspiera zapytania GET, HEAD oraz POST.

Własne rozszerzenia monitorowania

Uruchom programy lub skrypty na Serwerze NetCrunch

NetCrunch może ustawić harmonogram uruchamiania programów i skryptów w takim samym bezpiecznym profilu użytkownika, w jakim uruchomiony jest Serwer NetCruncha. Program lub skrypt może może zapisywać swoje dane wynikowe (output) w sposób ustandaryzowany i NetCrunch może je automatycznie odbierać. Program monitorujący może również zapisywać dane na dysk. Program wspiera formaty plików: CSV, JSON i XML.

Przykładowe dane CSV mogłyby wyglądać następująco:

  object,counter,instance,value
  processor,% Utilization,_total,20
  memory,private bytes,,23523578

Odczytywanie danych z pliku

NetCrunch może odczytywać dane z wybranego pliku w formacie JSON lub XML. Dane muszą być dostępne dla Serwera NetCrunch i zlokalizowane na serwerze NetCruncha (aplikacja może okresowo dopisywać do niego dane) lub na innej maszynie, do której NetCrunch ma dostęp.

Więcej o module NC Open Monitor

Odczytywanie danych za pomocą zapytania HTTP

NetCrunch pozwala na ustalenie harmonogramu otrzymywania danych z serwera strony lub aplikacji internetowej za pomocą zapytania HTTP GET. W odpowiedzi, NetCrunch spodziewa się otrzymać dane JSON lub XML w formacie Open Monitor.

Na przykład, strona może zwrócić dane JSON typu:

 {
   "counters": {
     "crm.emails-in-1h": 10.2,
     "crm.emails-out-1h": 231
   }
 } 

Wysyłanie danych do NetCruncha za pomocą HTTP

NetCrunch może odbierać dane za pomocą zapytania HTTP POST. Dane mogą być też wysłane w url params za pomocą zapytania GET. Jest to najprostszy sposób dostarczenia danych do NetCruncha, gdyż możesz korzystać z projektu open source cUrl dostępnego dla wielu platform