Aktualizacje NetCruncha

Subskrypcja aktualizacji wraz z utrzymaniem i pomocą techniczną

Monitorowanie sieci to szczególny rodzaj oprogramowania, który wymaga więcej uwagi niż inne programy, dlatego chcielibyśmy podzielić się naszym poglądem na ten temat

NetCrunch współpracuje z wieloma komponentami sprzętowymi i programowymi. Jest to złożony projekt składający się z wielu milionów linii kodu, w tym wielu komponentów oprogramowania open source i oprogramowania stron trzecich. Ponieważ NetCrunch komunikuje się z wieloma dostawcami sprzętu, którzy regularnie aktualizują oprogramowanie, wymaga to starannych testów i laboratorium na miejscu.

Aktualizacja oprogramowania monitorującego jest tak samo ważna, jak aktualizacja jakiegokolwiek innego oprogramowania systemowego chociażby z powodu problemów ze zgodnością, które mogą być spowodowane przez aktualizacje producenta i aktualizacje zabezpieczeń.

Na przykład NetCrunch łączy się lub korzysta z OpenSSH oraz OpenSSL, które wymagają kilku łatek rocznie. Ponieważ niektóre szyfry stają się przestarzałe, NetCrunch może się nie móc połączyć ze zaktualizowanym systemem lub urządzeniem.

Ponieważ testowanie kompatybilności jest drogim procesem oraz chcemy szybko ewoluować nasz produkt, aby zaspokoić potrzeby naszych klientów, zdecydowaliśmy się na obsługę tylko jednej najnowszej i najlepszej wersji oprogramowania.

Wsparcie

Zapewniamy regularne wsparcie za pośrednictwem poczty e-mail, a czasem przez telefon. Dziękujemy naszym klientom za pomoc w ściganiu rzadkich problemów ze zgodnością lub odtwarzaniu błędu w naszym środowisku testowym. Odwiedź naszą [stronę pomocy] (/support), aby uzyskać więcej informacji.

Konserwacja

Aktualizacje dostarczamy kilka razy w roku, głównie z nowymi funkcjami, ale czasami zawierają one tylko poprawki. Naszą główną zasadą jest poprawianie błędów najpierw. Liczba poprawek pokazuje jednak tylko wierzchołek góry lodowej, ponieważ NetCrunch działa na wielu projektach i technologiach, takich jak NodeJS, Chromium, WebKit, JavaSE, OpenSSL, a te projekty dodają bardzo wiele poprawek do każdego wydania.

Aktualizacje nowych funkcji

W ostatnim roku dodaliśmy ponad 100 znaczących nowych funkcji, a ponad 50 z nich rozszerza możliwości monitorowania. Aktualizujemy również obsługę istniejących monitorów i poprawiamy wydajność oraz stabilność NetCruncha. Dbamy też o to, aby zawsze ulepszać istniejący zestaw funkcji, tak by zwiększyć komfort użytkowania dla obecnych klientów.

Historia aktualizacji NetCrunch

Wiemy, że lubisz wykresy tak jak my, więc tutaj poniżej zamieściliśmy wykres aktualizacji NetCruncha w ciągu ostatnich trzech lat. Zauważ, że z czasem zwiększyliśmy liczbę nowych funkcji w stosunku do błędów. Dzieje się tak, ponieważ stale dążymy do udoskonalenia naszego procesu tworzenia oprogramowania.

Historia