Monitorowanie stron internetowych i zapytań HTTP/HTTPS