Aktualizacja, migracja i wykonywanie kopii zapasowej