Order NetCrunch - Powerful & easy network monitoring!!

Request for a Quote

Sending

Please wait...

Sorry, something went wrong.

Please try again later...

Thank You!

Your request has been send to AdRem Sales Team.

NetCrunch jest licencjonowany ze względu na liczbę monitorowanych węzłów lub interfejsów przełączników, w zależności od tego, która liczba jest większa. Tak więc licencja dla 50 węzłów pozwala monitorować do 50 węzłów i jeśli te węzły podłączone są do przełacznika, nie potrzebujesz więcej licencji. Z drugiej strony, gdy dodasz tylko jeden węzeł reprezentujący przełącznik 48 portów i monitorujesz wszystkie jego porty, potrzebujesz licencji wszystkich interfejsów (w tym przypadku 50).

Modules

Options

Contact Information