AdRem NetCrunch - Network Monitoring System
Poznaj więcej opinii klientów...

Wizualizacja

Przejrzysty interfejs użytkownika

Sprawdzając stan węzła, widzimy jego połączenia fizyczne i listę wszystkich widoków, na których węzeł ten się znajduje. Jeden klik pozwala łatwo przejrzeć porty przełącznika, VLANy i połączenia.

Alerty, ruch sieciowy i widoki wydajnościowe - wszystkie informacje są powiązane, a to pomaga w szybkiej diagnostyce problemów w sieci.

Nawet złożone zadania wykonasz szybko, na przykład można zmodyfikować ustawienia wielu węzłów jednocześnie, wystarczy jeden klik.

NetCrunch posiada konsolę dla stacji roboczej Windows, dla przeglądarki internetowej oraz smartfona. Konsola administracyjna dla stacji roboczych została również zoptymalizowana do pracy na tabletach z systemem Windows 8.1.

Co więcej, NetCrunch zawiera narzędzia diagnostyczne dla Windows WMI Tools, IP Tools oraz SNMP Viewer pozwalający na łatwe przeglądanie lub modyfikacje danych na urządzeniach SNMP (przełączniki, drukarki, rutery, etc.).

Alertowanie

Read More

Analityka & Baza danych

 •  

  Raporty

  NetCrunch zawiera wiele wstępnie zdefiniowanych raportów, które generowane są w formacie PDF. Raporty mogą być utworzone na żądanie; można też ustawić automatyczne ich generowanie (codziennie, raz na tydzień, raz na miesiąc) i automatyczne wysyłanie mailem do wskazanych odbiorców. Program umożliwia tworzenie własnych raportów w oparciu o zebrane dane wydajnościowe.

 •  

  Analizator trendów wydajnościowych

  Analizator trendów pozwala na analizę i porównanie historycznych metryk wydajnościowych zebranych przez NetCruncha. Można na przykład porównać różne metryki lub zobaczyć godzinowy czy dzienny rozkład wartości.

 •  

  Trendy ruchu sieciowego

  NetCrunch zawiera Serwer flowów (przepływów) , który wykorzystuje bazę analityczną do bieżącej analizy ruchu zebranego w ciągu ostatniej godziny. Program umożliwia zbieranie trendów wydajnościowych z dłuższego okresu czasu dla wybranych węzłów lub zagregowanych globalnie danych o ruchu w monitorowanej sieci.

 •  

  Baza zdarzeń

  NetCrunch przechowuje wszystkie zdarzenia we wbudowanej bazie SQL. Dzięki temu nie jest wymagana żadna zewnętrzna baza danych, co znacznie obniża całkowity koszt instalacji i administracji NetCruncha. Każde zdarzenie generowane przez NetCuncha jest przechowywane w bazie zdarzeń. NetCrunch potrafi też zdalnie zbierać zdarzenia z dziennika zdarzeń Windows lub śledzić wpisy tekstowe (text log) za pomocą sensora plików. Baza danych pozwala na przechowywanie nawet 100GB danych. Dane mogą być udostępnione do odczytu przez inny program zewnętrzny za pomocą drivera ODBC.

 •  

  Baza danych wydajnościowych

  NetCrunch używa bazy noSQL do przechowywania dany o wydajności sieci, które są codziennie kompresowane. Baza ta jest oparta o pliki i pozwala na przechowywanie danych tak długo jak jest to konieczne. Dane mogą być również usuwane po upływie określonego czasu (miesięcy, lat). Dane z tej bazy są dostępne do kwerendy lub eksportu za pomocą odrębnego narzędzia w NetCrunchu. Historyczne dane monitorowania mogą być wyeksportowane do zewnętrznej bazy danych (MS SQL, MySQL, Oracle, itd.). Eksport danych może być zaplanowany tak, by wykonywał się automatycznie.

Chcesz wiedzieć więcej? Weź udział w webinarze!
 • Dlaczego NetCrunch?

  AdRem Software tworzy programy dla sieci od 1998 roku. Na początku były to produkty dla serwerów Novell, potem rozpoczęliśmy pracę nad systemem do monitorowania sieci i serwerów, którego pierwsza wersja ukazała się na rynku w 2001 roku.

  Aktualizacje NetCruncha ukazują się 4-5 razy w roku, każda z nich zawiera nowe funkcje i ulepszenia.
  Zobacz informacje o nowych wydaniach NetCruncha

  Oferujemy globalne wsparcie techniczne, które świadczone jest przez naszych inżynierów. Zapytania techniczne rozwiązywane są zwykle w czasie szybszym niż 24h w dni robocze. Warto również skorzystać z ciągle rozbudowywanej Bazy Wiedzy Online

  Zapewniamy bezpłatne wsparcie techniczne w okresie testowania programu oraz pomoc przy instalacji. Nasi partnerzy również oferują usługi konsultingowe, wdrożenia i szkolenia w siedzibie klienta.

 • Wysoka wydajność i bezpieczeństwo

  NetCrunch został zoptymalizowany do wydajnej pracy w długim okresie czasu - w końcu pojedynczy serwer NetCruncha może monitorować nawet 3 tysiące węzłów. Jedna instancja NetCruncha potrafi śledzić ponad 200 tysięcy parametrów!

  NetCrunch łączy w sobie wiele technologii w celu osiągnięcia najlepszych rezultatów - własna baza NoSQL do zbierania historycznych parametrów wydajnościowych, baza danych in-memory (w-pamięci) do szybkiego zapisu statusów w czasie rzeczywistym, oraz wbudowana baza SQL do przechowywania alertów.

  By zapewnić wydajną pracę programu, nawet w oparciu o zdalne lub wolne łącza, NetCrunch wykorzystuje zaawansowane techniki, takie jak zapobieganie zalewom alertów oraz optymalizację protokołów konsoli administracyjnej.

  Wszystkie części składowe programu są zabezpieczone i szyfrowane zgodnie z branżowymi standardami. Konsole webowe umożliwiają korzystanie z protokołu SSL do łączenia się z serwerem NetCruncha. Zdalna konsola administracyjna NetCruncha używa szyfrowania i kompresji danych do zdalnej komunikacji z serwerem.

 • Prosty model licencyjny

  NetCrunch jest licencjonowany ze względu na ilość monitorowanych węzłów, co jest bardziej logiczne niż liczenie próbników lub sensorów, a jednocześnie jest łatwo skalowalny. Pojedyńczy węzeł liczymy jako jeden niezależnie od ilości usług czy aplikacji na nim monitorowanych, nawet jeśli jest to przełącznik z 48-oma portami lub serwer z wieloma aplikacjami.

  Porównaj licencjonowanie NetCruncha do produktów konkurencji

 • Monitorowanie samego siebie

  NetCrunch monitoruje samego siebie. Śledzi setki parametrów różnych komponentów oprogramowania i ostrzega użytkownika w przypadku spowolnienia działania czy innych problemów. NetCrunch został zaprojektowany tak, by przetrwać sytuacje przeciążenia, które mogą mieć miejsce w przypadku awarii urządzenia sieciowego (co może oznaczać generowanie tysięcy alertów na sekundę).

 • Rozszerzalny i dający się dopasować do wymagań

  Interfejs NetCruncha jest bardzo elastyczny - może być wyświetlany na wielu monitorach równocześnie, wspiera też dokowanie okien. NetCrunch zawiera własny kompilator MIB-ów - łatwo można dodać MIBy od dowolnego producenta. NetCrunch współpracuje ze skryptami, łatwo można dostarczyć mu danych z zewnątrz i umożliwia wykonywanie własnych skryptów.

Opisany na stronach: